Vol 119, No 6 (2014)

Regular issue

Table of Contents

Articles

N. G. Chelintsev
A. J. Oleynikov, V. A. Zaitsev
D. V. Vlasov, N. B. Nikitsky
I. N. Toskina
D. L. Matyukhin
M. B. Nosova, E. M. Volkova
M. N. Kozhin, V. A. Kostina, E. A. Borovichev, A. S. Koryakin, N. G. Berlina, T. V. Demakhina
K. P. Glazunova, M. N. Kozhin
A. V. Kravchenko, M. A. Fadeeva
D. A. Philippov, A. B. Czhobadze
A. P. Seregin
A. Ju. Doronina
V. D. Bochkin, S. R. Mayorov, Yu. A. Nasimovich, V. I. Saveliev, K. Yu. Teplov
A. Yu. Vozbrannaya, Yu. A. Bykov
N. M. Reshetnikova
A. V. Kuvaev
A. S. Zernov, V. G. Onipchenko, I. P. Polyudchenkov
A. N. Efremov, N. V. Plikina, K. S. Yevzhenko, B. F. Sviridenko, T. V. Sviridenko
E. Yu. Zykova
I. S. Zhdanov
M. V. Leonov, V. S. Novikov, M. S. Popov