Перейти в оглавление выпуска:
2016. T. 121. Vyp. 6.
Go to the issue table of contents:
2016. T. 121. Vyp. 6.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Mochalova O.A., Khoreva M.G.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Mochalova O.A., Khoreva M.G., Additions to the Flora of Magadan Province // Byul. MOIP. Otd. biol. 2016. T. 121. Vyp. 6. S. 82-84

Additions to the Flora of Magadan Province

No abstract

References

 • Barkalov V.Yu., Korobkov A.A., Tzvelev N.N. Sem. Astrovye Asteraceae R. Br. ex Cass. // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 6. SPb., 1992. S. 9–413.
 • Barkalov V.Yu. Novye vidy Salix (Salicaceae) s Rossiiskogo Dal’nego Vostoka // Bot. zhurn. 2012. T. 97. № 6. S. 797–806.
 • Berkutenko A.N., Lysenko D.S., Khoreva M.G. i dr. Flora i rastitel’nost’ Magadanskoi oblasti (konspekt sosudistykh rastenii i ocherk rastitel’nosti). Magadan, 2010. 364 s.
 • Bobrov A.A., Mochalova O.A. Zametki o vodnykh sosudistykh rasteniyakh Magadanskoi oblasti // Bot. zhurn. 2013. T. 98. № 10 S. 1287–1299.
 • Kuznetsova L.V., Zakharova V.I. Konspekt flory Yakutii: sosudistye rasteniya. Novosibirsk, 2012. 271 s.
 • Luferov A.N., Starodubtsev V.N. Sem. Lyutikovye Ranunculacae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 7. SPb., 1995. S. 9–145.
 • Lysenko D.S. Sinantropnaya flora Magadanskoi oblasti. Magadan, 2012. 111 s.
 • Ovchinnikova S.V. Rod Eleocharis // Konspekt flory Aziatskoi Rossii: Sosudistye rasteniya. Novosibirsk, 2012. S. 506–510.
 • Pimenov M.G. Sem. Sel’dereevye Apiaceae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 2. L., 1987. S. 203–277.
 • Polezhaev A.N., Berkutenko A.N. Konspekt flory Severa Dal’nego Vostoka Rossii (sosudistye rasteniya). SPb., 2015. 263 s.
 • Probatova N.S., Krestovskaya T.V. Sem. Yasnotkovye Lamiaceae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 7. SPb., 1995. S. 294–379.
 • Khoreva M.G., Mochalova O.A., Lysenko D.S. Konspekt flory // Ostrov Zav’yalova (geologiya, geomorfologiya, istoriya, arkheologiya, flora i fauna). M., 2012. S. 103–133.
 • Khokhryakov A.P. Flora Magadanskoi oblasti. M., 1985. 397 s.
 • Yakubov V.V., Nedoluzhko V.A., Shantser I.A., Tikhomirov V.N., Rumyantsev S.D. Sem. Rozovye Rosaceae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 8. SPb., 1996. S. 125–246.

Список литературы

 • Barkalov V.Yu., Korobkov A.A., Tzvelev N.N. Sem. Astrovye Asteraceae R. Br. ex Cass. // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 6. SPb., 1992. S. 9–413.
 • Barkalov V.Yu. Novye vidy Salix (Salicaceae) s Rossiiskogo Dal’nego Vostoka // Bot. zhurn. 2012. T. 97. № 6. S. 797–806.
 • Berkutenko A.N., Lysenko D.S., Khoreva M.G. i dr. Flora i rastitel’nost’ Magadanskoi oblasti (konspekt sosudistykh rastenii i ocherk rastitel’nosti). Magadan, 2010. 364 s.
 • Bobrov A.A., Mochalova O.A. Zametki o vodnykh sosudistykh rasteniyakh Magadanskoi oblasti // Bot. zhurn. 2013. T. 98. № 10 S. 1287–1299.
 • Kuznetsova L.V., Zakharova V.I. Konspekt flory Yakutii: sosudistye rasteniya. Novosibirsk, 2012. 271 s.
 • Luferov A.N., Starodubtsev V.N. Sem. Lyutikovye Ranunculacae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 7. SPb., 1995. S. 9–145.
 • Lysenko D.S. Sinantropnaya flora Magadanskoi oblasti. Magadan, 2012. 111 s.
 • Ovchinnikova S.V. Rod Eleocharis // Konspekt flory Aziatskoi Rossii: Sosudistye rasteniya. Novosibirsk, 2012. S. 506–510.
 • Pimenov M.G. Sem. Sel’dereevye Apiaceae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 2. L., 1987. S. 203–277.
 • Polezhaev A.N., Berkutenko A.N. Konspekt flory Severa Dal’nego Vostoka Rossii (sosudistye rasteniya). SPb., 2015. 263 s.
 • Probatova N.S., Krestovskaya T.V. Sem. Yasnotkovye Lamiaceae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 7. SPb., 1995. S. 294–379.
 • Khoreva M.G., Mochalova O.A., Lysenko D.S. Konspekt flory // Ostrov Zav’yalova (geologiya, geomorfologiya, istoriya, arkheologiya, flora i fauna). M., 2012. S. 103–133.
 • Khokhryakov A.P. Flora Magadanskoi oblasti. M., 1985. 397 s.
 • Yakubov V.V., Nedoluzhko V.A., Shantser I.A., Tikhomirov V.N., Rumyantsev S.D. Sem. Rozovye Rosaceae // Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka. T. 8. SPb., 1996. S. 125–246.