Перейти в оглавление выпуска:
2023. T. 128. Vyp. 6.
Go to the issue table of contents:
2023. T. 128. Vyp. 6.

Данные статьи

Description

DOI

10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-6-58-61

Авторы:

Authors:

Sinjushin A.A.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Sinjushin A.A. , Celebrating the anniversary of Dr. Margarita Aleksandrovna Monakhova // Byul. MOIP. Otd. biol. 2023. T. 128. Vyp. 6. S. 58-61

Celebrating the anniversary of Dr. Margarita Aleksandrovna Monakhova

No abstract.

References

  • Monakhova M.A. Tsitogeneticheskie aspekty prostranstvennoi organizatsii interfaznogo yadra // Uspekhi sovremennoi biologii. 1990. T. 110. N 2(5). S. 163–179.
  • Monakhova M.A. // Mozaika sudeb biofakovtsev MGU 1930-1960 godov postupleniya. T. 2. M.: Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK, 2007. S. 510–527.
  • Monakhova M.A., Turkov V.D., Shelepina G.A. Nesluchainost’ mezhkhromosomnykh obmenov u regenerantov Pisum sativum kak rezul’tat prostranstvennoi organizatsii khromosom // Doklady AN SSSR. 1989. T. 305. № 2. S. 462–464.
  • Monakhova M.A., Saifutdinova Z.N., Kokaeva Z.G. Geneticheskie aspekty sindroma massovoi gibeli pchely medonosnoi (Apis mellifera) // Byul. MОIP. Otd. biol. 2021. T. 126. № 1. S. 3–19.
  • Stroganova N.S., Monakhova M.A. Obrazovanie funktsional’nykh struktur na poverkhnosti yadra spermatozoidov u nekotorykh vidov khlebnogo kleshcha // Doklady AN SSSR. 1964. T. 157. S. 1213–1215.

Список литературы

  • Monakhova M.A. Tsitogeneticheskie aspekty prostranstvennoi organizatsii interfaznogo yadra // Uspekhi sovremennoi biologii. 1990. T. 110. N 2(5). S. 163–179.
  • Monakhova M.A. // Mozaika sudeb biofakovtsev MGU 1930-1960 godov postupleniya. T. 2. M.: Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK, 2007. S. 510–527.
  • Monakhova M.A., Turkov V.D., Shelepina G.A. Nesluchainost’ mezhkhromosomnykh obmenov u regenerantov Pisum sativum kak rezul’tat prostranstvennoi organizatsii khromosom // Doklady AN SSSR. 1989. T. 305. № 2. S. 462–464.
  • Monakhova M.A., Saifutdinova Z.N., Kokaeva Z.G. Geneticheskie aspekty sindroma massovoi gibeli pchely medonosnoi (Apis mellifera) // Byul. MОIP. Otd. biol. 2021. T. 126. № 1. S. 3–19.
  • Stroganova N.S., Monakhova M.A. Obrazovanie funktsional’nykh struktur na poverkhnosti yadra spermatozoidov u nekotorykh vidov khlebnogo kleshcha // Doklady AN SSSR. 1964. T. 157. S. 1213–1215.