Перейти в оглавление выпуска:
2022. T. 127. Vyp. 5.
Go to the issue table of contents:
2022. T. 127. Vyp. 5.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Gulov D.M., Onipchenko V.G., Martynenko V.B., Fedorov N.I., Logvinenko O.A., Uzdenov U.B., Khubieva O.P.

Ключевые слова:

Keywords:

subalpine tall herbs, the Caucasus, aboveground biomass, production, decomposition, Apiaceae

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Gulov D.M., Onipchenko V.G., Martynenko V.B., Fedorov N.I., Logvinenko O.A., Uzdenov U.B., Khubieva O.P. , Composition of Aboveground Phytomass of Subalpine Tallgrass in Teberdinsky National Park // Byul. MOIP. Otd. biol. 2022. T. 127. Vyp. 5. S. 46-53

Composition of Aboveground Phytomass of Subalpine Tallgrass in Teberdinsky National Park

The composition of the aboveground phytomass of the most productive communities of the highlands in the Teberdinsky National Park – the subalpine tallgrass – has been studied. The aboveground biomass averaged 813 ± 134 g/m2, the species of various forbs absolutely prevailed (77%), the role of grasses is small (22%), the remaining groups of vascular plants, mosses and lichens are very rare. Communities differ in polydominant structure, the largest aboveground biomass is formed by Angelica tatianae (20.3%), Milium effusum (13.4%), Ligusticum alatum (12.9%), Cephalaria gigantea (9.5%), Rumex alpinus (6.0%), Heraculum asper (5.6%). The reserves of aboveground mortmass are insignificant (280 ± 18 g/m2), which indicates a high rate of decomposition and an intensive biological cycle small.

References

 • Akatov V.V., Akatova T.V. Uroven’ dominirovaniya v travyanykh soobshchestvakh s raznymi modelyami organizatsii // Sbornik nauchnykh trudov GNBS. 2016. T. 143. Р. 16–24.
 • Bazilevich N.I., Davydova M.V., Yashina A.V. Transformatsiya gornykh ekosistem Bol’shogo Kavkaza pod vliyaniem kho-zyaistvennoi deyatel’nosti. M., 1987. 160 р.
 • Bazilevich N.I. Biologicheskaya produktivnost’ ekosistem Severnoi Evrazii. M., 1993.
 • Bogatyrev L.G., Telesnina V.M. Slovar’ terminov i pokazatelei, ispol’zuemykh pri izuchenii biologicheskogo krugovorota. M., 2010. 184 р.
 • Vagabov Z.V. Fitomassa lugovoi rastitel’nosti Malogo Kavkaza (v predelakh Azerbaidzhana) // Problemy botaniki. T. 13. Baku, 1977. Р. 66–69.
 • Volkov A.V. Zavisimost’ svoistv vysokogornykh pochv ot ot rastitel’nosti i polozheniya v rel’efe / V kn. Vysokogornye ekosistemy Teberdinskogo zapovednika: sostav, struktura i eksperimental’nyi analiz mekhanizmov organizatsii // Tr. Teber-dinskogo gos. biosfernogo zapovednika, vyp. 15. Otv. red. V.N. Pavlov. M., 1999. Р. 14–40.
 • Voskanyan V.E., Ziroyan A.N. Produktivnost’ i fitomassa osnovnykh soobshchestv yuzhnogo makrosklona gory Aragats // Problemy botaniki. 1979. T. 14. Vyp. 1. Р. 144–147.
 • Gagnidze R.I. Botaniko-geograficheskii analiz florotsenoticheskogo kompleksa subal’piiskogo vysokotrav’ya Kavkaza. Tbilisi, 1974. 228 р.
 • Gladyshev A.I. Kolichestvennaya kharakteristika i biologicheskaya produktivnost’ trostnikovoi assotsiatsii v poime srednego techeniya Amudar’i // Izvestiya AN Turkmenskoi SSR, seriya biol. nauki. 1969. № 4. Р. 68–71.
 • Grishina L.A. Biologicheskii krugovorot i ego rol’ v pochvoobrazovaniyu M., 1974. 128 р.
 • Grishina L.A. Gumusoobrazovanie i gumusnoe sostoyanie pochv M., 1986. 244 s.
 • Grossgeim A.A. Rastitel’nyi pokrov Kavkaza. M., 1948. 268 р.
 • Gulisashvili V.Z., Makhatadze L.B., Prilipko L.I. Rastitel’nost’ Kavkaza. M., 1975. 235 р.
 • Demina O.M., Kharlamova E.I., Yangalycheva L.Kh. 1973. Statsionarnye issledovaniya lugovoi rastitel’nosti v nizov’yakh reki Chu // Bot. zh. Т. 58. № 6. 806–814 р.
 • Dzybov D.S. Flora i rastitel’nost’ Karachaevo-Cherkesii. Stavropol’, 2013. 424 р.
 • Dudova, K.V., Dzhatdoeva, T.M., Dudov, S.V., Akhmetzhanova, A.A., Tekeev, D.K., Onipchenko, V.G. Konkurentnaya strategi-ya rastenii subal’piiskogo vysokotrav’ya Severo-Zapadnogo Kavkaza // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 16. Biologi-ya. 2019. Vol. 74. № 3. Р. 179–187.
 • Kolakovskii A.A. Rastitel’nyi mir Kolkhidy. M., 1961. 582 s.
 • Magak’yan A.K., Mirimanova L.S. Fragmenty subal’piiskogo vysokotrav’ya v Akhtinskom raione Armyanskoi SSR // Tr. Ere-vanskogo zooveterinarnogo instituta. 1951. Vyp. 13. Р. 197–206.
 • Mailov A.I. Biologicheskii krugovorot organicheskoi massy, azota i zol’nykh elementov na gornykh poslelesnykh lugakh Talysha Azerbaidzhanskoi SSR // Problemy botaniki. 1979. T. 14. Vyp. 1. Р. 151–156.
 • Morozov V.L. Fenomen prirody – krupnotrav’e. M., 1994. 228 s.
 • Nakhutsrishvili G.Sh., Chkhikvadze A.K., Khetsuriani L.D. Produktivnost’ vysokogornykh travyanykh soobshchestv Tsen-tral’nogo Kavkaza. Tbilisi, 1980. 152 р.
 • Onipchenko V.G. Fitomassa al’piiskikh soobshchestv severo-zapadnogo Kavkaza // Byul. MOIP. Otd. biol. 1990. T. 95. N 6. Р. 52–62.
 • Panyutin P.S. Vysokotrav’e Zapadnogo Kavkaza // Izv. Gos. geogr. ob-va. 1939. T. 71. №. 9. Р. 1339–1351.
 • Rabotnov T.A. Lugovedenie. M., 1974. 384 s.
 • Bowman W.D., Fisk M.C. Primary production // In: Structure and function of an alpine ecosystem: Niwot Ridge, Colorado (ed. W.D.Bowman, T.R. Seastedt). Oxford, 2001, p. 177–197
 • Körner C. Alpine plant life / Ed. Berlin, 2003. 345 p.
 • Michl T., Dengler J., Huck S. Montane-subalpine tall-herb vegetation (Mulgedio-Aconitetea) in central Europe: Large-scale syn-thesis and comparison with northern Europe // Phytocoenologia. 2010. Vol. 40. N 2–3. P. 117–154.
 • Onipchenko V. G. Alpine vegetation of the Teberda Reserve, the northwestern Caucasus. Geobotanisches Institut ETH, Stiftung Rübel. 2002. N 130.
 • Pavlov V.N. Plant geographical description of the area / Alpine ecosystems in the Northwest Caucasus (ed. Onipchenko V.G.). Dordrecht, 2004. P. 25–54.
 • Rundel P.W. Biomass, productivity, and nutrient allocation in subalpine shrublands and meadows of the Emerald Lake Basin, Sequoia National Park, California // Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 2015. Vol. 47. N 1. P. 115–123.

Список литературы

 • Akatov V.V., Akatova T.V. Uroven’ dominirovaniya v travyanykh soobshchestvakh s raznymi modelyami organizatsii // Sbornik nauchnykh trudov GNBS. 2016. T. 143. Р. 16–24.
 • Bazilevich N.I., Davydova M.V., Yashina A.V. Transformatsiya gornykh ekosistem Bol’shogo Kavkaza pod vliyaniem kho-zyaistvennoi deyatel’nosti. M., 1987. 160 р.
 • Bazilevich N.I. Biologicheskaya produktivnost’ ekosistem Severnoi Evrazii. M., 1993.
 • Bogatyrev L.G., Telesnina V.M. Slovar’ terminov i pokazatelei, ispol’zuemykh pri izuchenii biologicheskogo krugovorota. M., 2010. 184 р.
 • Vagabov Z.V. Fitomassa lugovoi rastitel’nosti Malogo Kavkaza (v predelakh Azerbaidzhana) // Problemy botaniki. T. 13. Baku, 1977. Р. 66–69.
 • Volkov A.V. Zavisimost’ svoistv vysokogornykh pochv ot ot rastitel’nosti i polozheniya v rel’efe / V kn. Vysokogornye ekosistemy Teberdinskogo zapovednika: sostav, struktura i eksperimental’nyi analiz mekhanizmov organizatsii // Tr. Teber-dinskogo gos. biosfernogo zapovednika, vyp. 15. Otv. red. V.N. Pavlov. M., 1999. Р. 14–40.
 • Voskanyan V.E., Ziroyan A.N. Produktivnost’ i fitomassa osnovnykh soobshchestv yuzhnogo makrosklona gory Aragats // Problemy botaniki. 1979. T. 14. Vyp. 1. Р. 144–147.
 • Gagnidze R.I. Botaniko-geograficheskii analiz florotsenoticheskogo kompleksa subal’piiskogo vysokotrav’ya Kavkaza. Tbilisi, 1974. 228 р.
 • Gladyshev A.I. Kolichestvennaya kharakteristika i biologicheskaya produktivnost’ trostnikovoi assotsiatsii v poime srednego techeniya Amudar’i // Izvestiya AN Turkmenskoi SSR, seriya biol. nauki. 1969. № 4. Р. 68–71.
 • Grishina L.A. Biologicheskii krugovorot i ego rol’ v pochvoobrazovaniyu M., 1974. 128 р.
 • Grishina L.A. Gumusoobrazovanie i gumusnoe sostoyanie pochv M., 1986. 244 s.
 • Grossgeim A.A. Rastitel’nyi pokrov Kavkaza. M., 1948. 268 р.
 • Gulisashvili V.Z., Makhatadze L.B., Prilipko L.I. Rastitel’nost’ Kavkaza. M., 1975. 235 р.
 • Demina O.M., Kharlamova E.I., Yangalycheva L.Kh. 1973. Statsionarnye issledovaniya lugovoi rastitel’nosti v nizov’yakh reki Chu // Bot. zh. Т. 58. № 6. 806–814 р.
 • Dzybov D.S. Flora i rastitel’nost’ Karachaevo-Cherkesii. Stavropol’, 2013. 424 р.
 • Dudova, K.V., Dzhatdoeva, T.M., Dudov, S.V., Akhmetzhanova, A.A., Tekeev, D.K., Onipchenko, V.G. Konkurentnaya strategi-ya rastenii subal’piiskogo vysokotrav’ya Severo-Zapadnogo Kavkaza // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 16. Biologi-ya. 2019. Vol. 74. № 3. Р. 179–187.
 • Kolakovskii A.A. Rastitel’nyi mir Kolkhidy. M., 1961. 582 s.
 • Magak’yan A.K., Mirimanova L.S. Fragmenty subal’piiskogo vysokotrav’ya v Akhtinskom raione Armyanskoi SSR // Tr. Ere-vanskogo zooveterinarnogo instituta. 1951. Vyp. 13. Р. 197–206.
 • Mailov A.I. Biologicheskii krugovorot organicheskoi massy, azota i zol’nykh elementov na gornykh poslelesnykh lugakh Talysha Azerbaidzhanskoi SSR // Problemy botaniki. 1979. T. 14. Vyp. 1. Р. 151–156.
 • Morozov V.L. Fenomen prirody – krupnotrav’e. M., 1994. 228 s.
 • Nakhutsrishvili G.Sh., Chkhikvadze A.K., Khetsuriani L.D. Produktivnost’ vysokogornykh travyanykh soobshchestv Tsen-tral’nogo Kavkaza. Tbilisi, 1980. 152 р.
 • Onipchenko V.G. Fitomassa al’piiskikh soobshchestv severo-zapadnogo Kavkaza // Byul. MOIP. Otd. biol. 1990. T. 95. N 6. Р. 52–62.
 • Panyutin P.S. Vysokotrav’e Zapadnogo Kavkaza // Izv. Gos. geogr. ob-va. 1939. T. 71. №. 9. Р. 1339–1351.
 • Rabotnov T.A. Lugovedenie. M., 1974. 384 s.
 • Bowman W.D., Fisk M.C. Primary production // In: Structure and function of an alpine ecosystem: Niwot Ridge, Colorado (ed. W.D.Bowman, T.R. Seastedt). Oxford, 2001, p. 177–197
 • Körner C. Alpine plant life / Ed. Berlin, 2003. 345 p.
 • Michl T., Dengler J., Huck S. Montane-subalpine tall-herb vegetation (Mulgedio-Aconitetea) in central Europe: Large-scale syn-thesis and comparison with northern Europe // Phytocoenologia. 2010. Vol. 40. N 2–3. P. 117–154.
 • Onipchenko V. G. Alpine vegetation of the Teberda Reserve, the northwestern Caucasus. Geobotanisches Institut ETH, Stiftung Rübel. 2002. N 130.
 • Pavlov V.N. Plant geographical description of the area / Alpine ecosystems in the Northwest Caucasus (ed. Onipchenko V.G.). Dordrecht, 2004. P. 25–54.
 • Rundel P.W. Biomass, productivity, and nutrient allocation in subalpine shrublands and meadows of the Emerald Lake Basin, Sequoia National Park, California // Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 2015. Vol. 47. N 1. P. 115–123.