Перейти в оглавление выпуска:
2023. T. 128. Vyp. 3.
Go to the issue table of contents:
2023. T. 128. Vyp. 3.

Данные статьи

Description

DOI

10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-3-3-18

Авторы:

Authors:

Manaseryan N.U.

Ключевые слова:

Keywords:

Armenia, Bronze Age necropolis, sheep cranium, mouflon, mazekh

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Manaseryan N.U., Craniology of Sheep from the Bronze Age Burials of the Lchashen Necropolis (Armenia) // Byul. MOIP. Otd. biol. 2023. T. 128. Vyp. 3. S. 3-18

Craniology of Sheep from the Bronze Age Burials of the Lchashen Necropolis (Armenia)

This paper presents the results of the study of osteological material from excavations of necropolis – Lchashen. The burials (97 graves) covered a wide chronological spectrum the Bronze and Iron Ages. Almost in all burials were found skulls of sheep, without significant damage, belonging to hornless and horned females older than two years. The result of comparing the morphometric parameters of the studied skulls with those of the domestic sheep (Mazekh) showed their identity. The constancy of craniological parameters for four thousand years allows for the possibility of the existence of Mazekh sheep already in the second millennium BC.

References

 • Akaevskij N.I. Аnatomiya domashnikh zhivotnykh. М., 1962. 584 s.
 • Bendukidze O.G. Golotsenovaya fauna pozvonochnykh Gruzii. Tbilisi. 1979. 107 s.
 • Gromova V.I. Osteologicheskie otlichiya rodov Ovis i Capra // Tr. po izucheniyu chetvertichnogo perioda. Т. X. Vyp. 1. М., 1953. 124 s.
 • Lakin G.F. Biometriya. М., 1968. 283 s.
 • Liskun E.F. Zadachi kraniologii. SPb., 1902. 33 s.
 • Manaseryan N.U. Rasprostranenie i khozyajstvennoe ispolzovanie dikikh i domashnikh predstavitelej rodov Capra i Ovis // Zoosbornik. Erevan, 1986. Т. XX. С. 80–97.
 • Manaseryan N.U. Morfologicheskaya kharakteristika cherepa armenijskogo muflona // Biol. zhurn. Armenii. 1988. Т. 41. N 8. S. 668–675.
 • Manaseryan N.U. Drevnejshie domashnie zhivotnye Armenii i sopredel’nykh regionov // Istoriko-filologicheskij zhurnal. 2004. 2 (166). S. 282–290.
 • Manaseryan N.U. Barany i kozly golotsens Armenii // Saarbryuken. 2016. 163 s.
 • Mnatsakanyan A.O. Raskopki kurganov na poberezh’e ozera Sevan // Sovetskaya arkheologiya, 1957. N 2. S. 146–153.
 • Petrenko A.G. Drevnee i srednevekovoe zhivotnovodstvo Srednego Povolzh’ya i Predural’ya М. 1989. 171 s.
 • Rukhkyan A. Materialy po kraniologicheskomu izucheniyu mestnykh porod ovets Armenii. Erivan’, 1935. 169 s.
 • Timchenko N.G. K istorii okhoty i zhivotnovodstva v Kievskoj Rusi. Kiev, 1972. 167 s.
 • Tsalkin V.I. Mlekopitayushchie drevnej Moldavii // Byull. MOIP, otd. biol. 1962. Т. 67. Vyp.5. S. 36–49.
 • Tsalkin V.I. Gornye barany Evropy i Azii. М. 1951. 343 s.
 • Tsalkin V.I. Drevnejshie domashnie zhivotnye Vostochnoj Evropy // Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. 1970. Т. 161. S. 278–280.
 • ‘Tsitsishvili A.L. Domashnij krupnyj rogatyj skot i ovtsa epokhi srednej bronzy // Arkheologicheskie issledovaniya v Gruzii v 1971 g. Tbilisi, 1972. S. 133–134.
 • Hole F., Flannery K. The prehistory of southwestern Iran. A preliminary report // Proc. Prehist. Soc. XXXIII. 1968. P. 147–206.
 • Reed Ch.A. Animal domestication in the Prehistoric Near East // Science. Vol. 130. N 3389. 1959. P. 423–430.

Список литературы

 • Akaevskij N.I. Аnatomiya domashnikh zhivotnykh. М., 1962. 584 s.
 • Bendukidze O.G. Golotsenovaya fauna pozvonochnykh Gruzii. Tbilisi. 1979. 107 s.
 • Gromova V.I. Osteologicheskie otlichiya rodov Ovis i Capra // Tr. po izucheniyu chetvertichnogo perioda. Т. X. Vyp. 1. М., 1953. 124 s.
 • Lakin G.F. Biometriya. М., 1968. 283 s.
 • Liskun E.F. Zadachi kraniologii. SPb., 1902. 33 s.
 • Manaseryan N.U. Rasprostranenie i khozyajstvennoe ispolzovanie dikikh i domashnikh predstavitelej rodov Capra i Ovis // Zoosbornik. Erevan, 1986. Т. XX. С. 80–97.
 • Manaseryan N.U. Morfologicheskaya kharakteristika cherepa armenijskogo muflona // Biol. zhurn. Armenii. 1988. Т. 41. N 8. S. 668–675.
 • Manaseryan N.U. Drevnejshie domashnie zhivotnye Armenii i sopredel’nykh regionov // Istoriko-filologicheskij zhurnal. 2004. 2 (166). S. 282–290.
 • Manaseryan N.U. Barany i kozly golotsens Armenii // Saarbryuken. 2016. 163 s.
 • Mnatsakanyan A.O. Raskopki kurganov na poberezh’e ozera Sevan // Sovetskaya arkheologiya, 1957. N 2. S. 146–153.
 • Petrenko A.G. Drevnee i srednevekovoe zhivotnovodstvo Srednego Povolzh’ya i Predural’ya М. 1989. 171 s.
 • Rukhkyan A. Materialy po kraniologicheskomu izucheniyu mestnykh porod ovets Armenii. Erivan’, 1935. 169 s.
 • Timchenko N.G. K istorii okhoty i zhivotnovodstva v Kievskoj Rusi. Kiev, 1972. 167 s.
 • Tsalkin V.I. Mlekopitayushchie drevnej Moldavii // Byull. MOIP, otd. biol. 1962. Т. 67. Vyp.5. S. 36–49.
 • Tsalkin V.I. Gornye barany Evropy i Azii. М. 1951. 343 s.
 • Tsalkin V.I. Drevnejshie domashnie zhivotnye Vostochnoj Evropy // Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. 1970. Т. 161. S. 278–280.
 • ‘Tsitsishvili A.L. Domashnij krupnyj rogatyj skot i ovtsa epokhi srednej bronzy // Arkheologicheskie issledovaniya v Gruzii v 1971 g. Tbilisi, 1972. S. 133–134.
 • Hole F., Flannery K. The prehistory of southwestern Iran. A preliminary report // Proc. Prehist. Soc. XXXIII. 1968. P. 147–206.
 • Reed Ch.A. Animal domestication in the Prehistoric Near East // Science. Vol. 130. N 3389. 1959. P. 423–430.