Перейти в оглавление выпуска:
2022. T. 127. Vyp. 2.
Go to the issue table of contents:
2022. T. 127. Vyp. 2.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Nikitsky N.B., Ishkaeva A.F.

Ключевые слова:

Keywords:

the minute tree-fungus beetles, Ciidae, Coleoptera, Komi Republic

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Nikitsky N.B., Ishkaeva A.F. , Diversity of the Minute Tree-Fungus Beetles (Coleoptera, Ciidae) of Komi Republic // Byul. MOIP. Otd. biol. 2022. T. 127. Vyp. 2. S. 3-15

Diversity of the Minute Tree-Fungus Beetles (Coleoptera, Ciidae) of Komi Republic

The study of Ciidae beetles fauna of Komi Republic was carried out. As a result of researches, conducted from 1998 till 2020, 20 beetle species from eight genera were identified. 10 species were discovered for the first time in the region. Comparison of the Ciidae species composition of the Komi Republic with the fauna of other regions of the European Russia shows a high degree of knowledge of the minute tree-fungus beetles in the study region.

References

 • Kompantsev A.V. Kompleksy zhestkokrylykh, svyazannye s osnovnymi derevorazrushayushchimi gribami v lesakh Ko-stromskoj oblasti // Zhivotnyj mir yuzhnoj tajgi, problemy i metody issledovaniya. M., 1984. S. 191–196.
 • Krasutskij B.V. Mitsetofilnye zhestkokrylye Urala i Zaural’ya. Kratkoe illustrirovannoe rukovodstvo k opredeleniyu naibolee obychnykh v entomokompleksakh derevorazrushayushchikh basidialnykh gribov vidov zhestkokrylykh. Ekaterinburg, 1996. T. 1. 148 s.
 • Krasutskij B.V. Mitsetofilnye zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) Il’menskogo zapovednika. Systema «griby – nasekomye» // Ecologia protsessov biologicheskogo raslozhenia drevesiny. Ekaterinburg, 2000[a]. S. 80–109.
 • Krasutskij B.V. Ksilofilnye i mitsetofilnye zhestkokrylye Visimskogo zapovednika // Ecologia processov biologicheskogo raslozhenia drevesiny. Ekaterinburg, 2000 [б]. S. 110–133.
 • Krasutskij B.V. Soobshchestva zhestkokrylykh, svyazannykh s osnovnymi derevorazrushayushchimi gribami Chelyabinskoj oblasti // Tr. In-ta bioresursov i prikladnoj ekologii. Orenburg, 2000[в]. Vyp. 1. S. 76–89.
 • Krasutskij B.V. Mitsetofilnye zhestkokrylye Urala i Zaural’ya. Systema «griby – nasekomye». Chelyabinsk, 2005. T. II. 213 s.
 • Nikitsky N.B. Zhuki – griboedy (Cоleoptera, Mycetophagidae) fauny Rossii i sopredelnykh stran. M., 1993. 183 s.
 • Nikitsky N.B. Osnovnye kompleksy zhestkokrylykh – ksylobiontov i ikh regionalnaya spetsifika: Avtoref. dis. … dokt. biol. nauk. M., 1994. 56 s.
 • Nikitsky N.B. Novye i interesnye nakhodki ksilofilnykh i nekotorykh drugikh vidov zhestkokrylykh nasekomykh (Coleoptera) v Moskovskoj oblasti // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2009. Т. 114. Vyp. 5. S. 49–57.
 • Nikitsky N.B. Zhestkokrylye nasekomye (Insecta, Coleoptera) Moskovskoj oblasti. Chast’ 1. Moskva–Berlin, 2016. 712 s.
 • Nikitsky N.B. Zhestkokrylye nasekomye (Insecta, Coleoptera) Moskovskoj oblasti. Chast’ 2. Moskva–Berlin, 2019. 808 s.
 • Nikitsky N.B., Osipov I.N., Chemeris M.V., Semenov V.B., Gusakov A.A. Zhestkokrylye – ksylobionty, mitsetobionty i plas-tinchatousye Prioksko-Terrasnogo biosfernogo zapovednika // Sb. tr. Zool. mus. MGU. 1996. Т. XXXVI. 197 s.
 • Nikitsky N.B., Semenov V.B. K poznaniyu zhestkokrylykh nasekomykh (Coleoptera) Moskovskoj oblasti // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2001. Т. 106. Vyp. 4. S. 38–49.
 • Nikitsky N.B., Semenov V.B., Dolgin M.M. Zhestkokrylye – ksylobionty, mitsetobionty i plastinchatousye Prioksko-Terrasnogo biosfernogo zapovednika (s obzorom fauny etikh grupp Moskovskoj oblasti). Dopolnenie 1 (s zamechaniyami po nomencla-ture i sistematike nekotorykh zhukov Melandryidae mirovoj fauny) // Sb. tr. Zool. mus. MGU. M., 1998. Т. XXXVI, dopoln. 1. 55 s.
 • Schigel D.S. Zhestkokrylye – obitateli trutovykh gribov Moskovskoj oblasti. M., 1999. 47 s. (Rukopis’).
 • Schigel D.S. Kompleksy zhestkokrylykh – obitatelej trutovykh gribov Vostochno-evropejskoj ravniny i Kryma // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2002. Т. 107. Vyp. 1. S. 8–21.
 • Semenov V.B. Annotirovannyj spisok zhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Coleoptera) Tsentralnoj Meshchery. Moskwa. 2009. 168 s.
 • Tsinkevich V.A. Zhestkokrylye (Coleoptera) – obitateli plodovykh tel bazidialnykh gribov (Basidiomycetes) zapada lesnoj zony Russkoj ravniny (Belarus’) // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2004. Т. 109. Vyp. 4. S. 17–25.
 • Vlasov D.V., Nikitsky N.B. Fauna trutovikovykh zhukov (Coleoptera, Tenebrionoidea, Ciidae) Yaroslavskoj oblasti // Byulleten’ Mosk. o-va ispytatelej prirody. Otd. biol. 2015. T. 120. Vyp. 3. S. 34–39.
 • Benick L. Pilzkäfer und Käferpilz. Ökologische und statistische Untersuchungen // Acta. zool. fenn. 1952. Vol. 70. S. 1–250.
 • Catalogue of Palaearctic Coleoptera (D. Iwan, I. Löbl, eds.). Revised and Updated Edition. Vol. 5. Tenebrionoidea.2020. Lei-den–Boston. 945 p.
 • Jonsell M., Nordlander G. Field attraction of Coleoptera to odours of the wood-decaying polypores Fomitopsis pinicola and Fomes fomentarius // Ann. zool. fennici. 1995. Vol. 32. P. 391–402.
 • Jonsell M., Nordlander J. Insects in polypore fungi as indicator species: a comparison between forest sites differing in amounts and continuity of dead wood // For. ecol. manage. 2002. Vol. 157. P. 101–118.
 • Jonsson M., Nordlander G., Jonsell M. Pheromones affecting flying beetles colonizing the polypores Fomes fomentarius and Fom-itopsis pinicola // Entom. fennica. 1997. Vol. 8. P. 161–165.
 • Koch K. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Bd. 2. Krefeld. 1989. 382 s.
 • Komonen Atte, Siitononen Juha, Mutanen Marko. Insects inhabiting two old-growth forest polypore species // Entomologica fennica. 2001. Vol. 12. P. 1–14.
 • Nikitsky N.B., Schigel D.S. Beetles in polypores of the Moscow region: checklist and ecological notes // Entomol. fennica. 2004. Vol. 15. P. 6–22.
 • Schigel D.S. Polypore assemblages in boreal old-growth forest, and notes on associated beetles in Finland // Publications in Bota-ny from the University of Helsinki. Helsinki, 2009. N 39. 48 p.
 • Schigel D.S. Polypore-beetle associations in Finland // Annales zoologici fennici. 2011. Vol. 48 (6). P. 319–348.
 • Schigel Dmitry S., Niemelä Tuomo, Kinnunen Juha. Polypores of Western Finnish Lapland and seasonal dy-namics of polypore beetles // Karstenia, 2006. Vol. 46. P. 37–64.
 • Schigel Dmitry S., Niemelä Tuomo, Similä Maarit, Kinnunen Juha, Manninen Olli. Polypore and associated beetles of the North Karelian Biosphere Reserve, eastern Finland // Karstenia, 2004. Vol. 44. P. 35–56.
 • Schigel Dmitry S., Toresson Hans-Göran. New records of Polyporus pseudobetulinus, a rare polypore fungus (Basidiomycota, Aphyllophorales) in Scandinavia, and notes on associated beetles // Memoranda Soc. fauna flora fennica. 2005. Vol. 81. P. 102–107.
 • Silfverberg H. Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia (Helsinki), 2010, 16 (2). P. 1–144.
 • Lawrence J.F., Newton A.F. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names) // Biology, phylogeny and classification of Coleoptera. Papers celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. Warszawa, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 1995. Vol. II. 1007 p.

Список литературы

 • Kompantsev A.V. Kompleksy zhestkokrylykh, svyazannye s osnovnymi derevorazrushayushchimi gribami v lesakh Ko-stromskoj oblasti // Zhivotnyj mir yuzhnoj tajgi, problemy i metody issledovaniya. M., 1984. S. 191–196.
 • Krasutskij B.V. Mitsetofilnye zhestkokrylye Urala i Zaural’ya. Kratkoe illustrirovannoe rukovodstvo k opredeleniyu naibolee obychnykh v entomokompleksakh derevorazrushayushchikh basidialnykh gribov vidov zhestkokrylykh. Ekaterinburg, 1996. T. 1. 148 s.
 • Krasutskij B.V. Mitsetofilnye zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) Il’menskogo zapovednika. Systema «griby – nasekomye» // Ecologia protsessov biologicheskogo raslozhenia drevesiny. Ekaterinburg, 2000[a]. S. 80–109.
 • Krasutskij B.V. Ksilofilnye i mitsetofilnye zhestkokrylye Visimskogo zapovednika // Ecologia processov biologicheskogo raslozhenia drevesiny. Ekaterinburg, 2000 [б]. S. 110–133.
 • Krasutskij B.V. Soobshchestva zhestkokrylykh, svyazannykh s osnovnymi derevorazrushayushchimi gribami Chelyabinskoj oblasti // Tr. In-ta bioresursov i prikladnoj ekologii. Orenburg, 2000[в]. Vyp. 1. S. 76–89.
 • Krasutskij B.V. Mitsetofilnye zhestkokrylye Urala i Zaural’ya. Systema «griby – nasekomye». Chelyabinsk, 2005. T. II. 213 s.
 • Nikitsky N.B. Zhuki – griboedy (Cоleoptera, Mycetophagidae) fauny Rossii i sopredelnykh stran. M., 1993. 183 s.
 • Nikitsky N.B. Osnovnye kompleksy zhestkokrylykh – ksylobiontov i ikh regionalnaya spetsifika: Avtoref. dis. … dokt. biol. nauk. M., 1994. 56 s.
 • Nikitsky N.B. Novye i interesnye nakhodki ksilofilnykh i nekotorykh drugikh vidov zhestkokrylykh nasekomykh (Coleoptera) v Moskovskoj oblasti // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2009. Т. 114. Vyp. 5. S. 49–57.
 • Nikitsky N.B. Zhestkokrylye nasekomye (Insecta, Coleoptera) Moskovskoj oblasti. Chast’ 1. Moskva–Berlin, 2016. 712 s.
 • Nikitsky N.B. Zhestkokrylye nasekomye (Insecta, Coleoptera) Moskovskoj oblasti. Chast’ 2. Moskva–Berlin, 2019. 808 s.
 • Nikitsky N.B., Osipov I.N., Chemeris M.V., Semenov V.B., Gusakov A.A. Zhestkokrylye – ksylobionty, mitsetobionty i plas-tinchatousye Prioksko-Terrasnogo biosfernogo zapovednika // Sb. tr. Zool. mus. MGU. 1996. Т. XXXVI. 197 s.
 • Nikitsky N.B., Semenov V.B. K poznaniyu zhestkokrylykh nasekomykh (Coleoptera) Moskovskoj oblasti // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2001. Т. 106. Vyp. 4. S. 38–49.
 • Nikitsky N.B., Semenov V.B., Dolgin M.M. Zhestkokrylye – ksylobionty, mitsetobionty i plastinchatousye Prioksko-Terrasnogo biosfernogo zapovednika (s obzorom fauny etikh grupp Moskovskoj oblasti). Dopolnenie 1 (s zamechaniyami po nomencla-ture i sistematike nekotorykh zhukov Melandryidae mirovoj fauny) // Sb. tr. Zool. mus. MGU. M., 1998. Т. XXXVI, dopoln. 1. 55 s.
 • Schigel D.S. Zhestkokrylye – obitateli trutovykh gribov Moskovskoj oblasti. M., 1999. 47 s. (Rukopis’).
 • Schigel D.S. Kompleksy zhestkokrylykh – obitatelej trutovykh gribov Vostochno-evropejskoj ravniny i Kryma // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2002. Т. 107. Vyp. 1. S. 8–21.
 • Semenov V.B. Annotirovannyj spisok zhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Coleoptera) Tsentralnoj Meshchery. Moskwa. 2009. 168 s.
 • Tsinkevich V.A. Zhestkokrylye (Coleoptera) – obitateli plodovykh tel bazidialnykh gribov (Basidiomycetes) zapada lesnoj zony Russkoj ravniny (Belarus’) // Byulleten’ MOIP. Otd. biol. 2004. Т. 109. Vyp. 4. S. 17–25.
 • Vlasov D.V., Nikitsky N.B. Fauna trutovikovykh zhukov (Coleoptera, Tenebrionoidea, Ciidae) Yaroslavskoj oblasti // Byulleten’ Mosk. o-va ispytatelej prirody. Otd. biol. 2015. T. 120. Vyp. 3. S. 34–39.
 • Benick L. Pilzkäfer und Käferpilz. Ökologische und statistische Untersuchungen // Acta. zool. fenn. 1952. Vol. 70. S. 1–250.
 • Catalogue of Palaearctic Coleoptera (D. Iwan, I. Löbl, eds.). Revised and Updated Edition. Vol. 5. Tenebrionoidea.2020. Lei-den–Boston. 945 p.
 • Jonsell M., Nordlander G. Field attraction of Coleoptera to odours of the wood-decaying polypores Fomitopsis pinicola and Fomes fomentarius // Ann. zool. fennici. 1995. Vol. 32. P. 391–402.
 • Jonsell M., Nordlander J. Insects in polypore fungi as indicator species: a comparison between forest sites differing in amounts and continuity of dead wood // For. ecol. manage. 2002. Vol. 157. P. 101–118.
 • Jonsson M., Nordlander G., Jonsell M. Pheromones affecting flying beetles colonizing the polypores Fomes fomentarius and Fom-itopsis pinicola // Entom. fennica. 1997. Vol. 8. P. 161–165.
 • Koch K. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Bd. 2. Krefeld. 1989. 382 s.
 • Komonen Atte, Siitononen Juha, Mutanen Marko. Insects inhabiting two old-growth forest polypore species // Entomologica fennica. 2001. Vol. 12. P. 1–14.
 • Nikitsky N.B., Schigel D.S. Beetles in polypores of the Moscow region: checklist and ecological notes // Entomol. fennica. 2004. Vol. 15. P. 6–22.
 • Schigel D.S. Polypore assemblages in boreal old-growth forest, and notes on associated beetles in Finland // Publications in Bota-ny from the University of Helsinki. Helsinki, 2009. N 39. 48 p.
 • Schigel D.S. Polypore-beetle associations in Finland // Annales zoologici fennici. 2011. Vol. 48 (6). P. 319–348.
 • Schigel Dmitry S., Niemelä Tuomo, Kinnunen Juha. Polypores of Western Finnish Lapland and seasonal dy-namics of polypore beetles // Karstenia, 2006. Vol. 46. P. 37–64.
 • Schigel Dmitry S., Niemelä Tuomo, Similä Maarit, Kinnunen Juha, Manninen Olli. Polypore and associated beetles of the North Karelian Biosphere Reserve, eastern Finland // Karstenia, 2004. Vol. 44. P. 35–56.
 • Schigel Dmitry S., Toresson Hans-Göran. New records of Polyporus pseudobetulinus, a rare polypore fungus (Basidiomycota, Aphyllophorales) in Scandinavia, and notes on associated beetles // Memoranda Soc. fauna flora fennica. 2005. Vol. 81. P. 102–107.
 • Silfverberg H. Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia (Helsinki), 2010, 16 (2). P. 1–144.
 • Lawrence J.F., Newton A.F. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names) // Biology, phylogeny and classification of Coleoptera. Papers celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. Warszawa, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 1995. Vol. II. 1007 p.