Перейти в оглавление выпуска:
2023. T. 128. Vyp. 5.
Go to the issue table of contents:
2023. T. 128. Vyp. 5.

Данные статьи

Description

DOI

10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-5-85-92

Авторы:

Authors:

Ebel A.L., Zverev A.A.

Ключевые слова:

Keywords:

Altai-Sayan Province, flora, cenotic elements, ecological-cenotic groups

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Ebel A.L., Zverev A.A., Ecological-cenotic analysis of the flora of the north-western part of the Altai-Sayan floristic province // Byul. MOIP. Otd. biol. 2023. T. 128. Vyp. 5. S. 85-92

Ecological-cenotic analysis of the flora of the north-western part of the Altai-Sayan floristic province

The results of an ecological-cenotic analysis of the flora of the northwestern part of the Altai-Sayan Province are presented. Approximately 30 cenotic elements, united in 10 prime ecological-cenotic groups, were identified The distribution of ecological-cenotic groups and cenotic elements within 13 botanical-geographical districts of the investigated region was analyzed. Taking into account the distribution of ecological-cenotic groups by districts, a conclusion on the predominantly forest character of the flora was made.

References

 • Ermakov N.B. Analiz sostava tsenofl or kontinental’nykh gemiboreal’nykh lesov Severnoi Azii // Turczaninowia. 2006. T. 9. Vyp. 4. S. 5–92.
 • Zverev A.A. Informatsionnye tekhnologii v issledovaniyakh rastitel’nogo pokrova: Uchebnoe posobie. Tomsk, 2007. 304 s.
 • Kamelin R.V. Materialy po istorii fl ory Azii (Altaiskaya gornaya strana). Barnaul, 1998. 240 s.
 • Koroleva T.M., Zverev A.A., Katenin A.E., Petrovskii V.V., Pospelova E.B., Rebristaya O.V., Khodachek E.A., Khitun O.V., Chinenko S.V. Dolgotnaya geograficheskaya struktura lokal’nykh i regional’nykh flor Aziatskoi Arktiki. 2 // Botanicheskii zhurnal. 2011. T. 96. № 2. S. 145–169.
 • Koroleva T.M., Zverev A.A., Petrovskii V.V., Pospelov I.N., Pospelova E.B., Rebristaya O.V., Khitun O.V., Chinenko S.V. Analiz spektrov shirotnoi geograficheskoi struktury lokal’nykh i regional’nykh flor Aziatskoi Arktiki // Rastitel’nyi mir Aziatskoi Rossii. 2014. № 4 (16). C. 36–54.
 • Korolyuk A.Yu., Namzalov B.B. Ekologo-tsenoticheskie elementy stepnoi flory gor Yuzhnoi Sibiri // Sibirskii ekologicheskii zhurnal. 1999. № 5. S. 495–500.
 • Lapshina E.D. Flora bolot yugo-vostoka Zapadnoi Sibiri. Tomsk, 2003. 296 s.
 • Lashchinskii N.N., Korolyuk A.Yu. Sintaksonomiya temnokhvoinykh zonal’nykh lesov yuzhnoi taigi Zapadno-Sibirskoi ravniny i gumidnykh nizkogorii Altae-Sayanskoi gornoi oblasti // Rastitel’nost’ Rossii. 2015. № 26. S. 85–107.
 • Makunina N.I. Rastitel’nost’ lesostepi Zapadno-Sibirskoi ravniny i Altae-Sayanskoi oblasti. Novosibirsk, 2006. 183 s.
 • Mirkin B.M. Teoreticheskie osnovy sovremennoi fitotsenologii. M., 1985. 136 s.
 • Nitsenko A.A. Ob izuchenii ekologicheskoi struktury rastitel’nogo pokrova // Bot. zhurn., 1969. T. 54. № 7. S. 1002–1013.
 • Ogureeva G.N. Botanicheskaya geografi ya Altaya. M., 1980. 186 s.
 • Ogureeva G.N., Bocharnikov M.V. Orobiomy kak bazovye edinitsy regional’noi otsenki bioraznoobraziya gornykh territorii // Ekosistemy: ekologiya i dinamika, 2017. T. 1. № 2. S. 52–81.
 • Revushkin A.S. Materialy k floristicheskomu raionirovaniyu Altae-Sayanskoi provintsii // Flora, rastitel’nost’ i rastitel’nye resursy Sibiri. Tomsk, 1987. S. 32–46.
 • Sviridenko B.F. Flora i rastitel’nost’ vodoemov Severnogo Kazakhstana: Monografiya. Omsk, 2000. 196 s.
 • Smirnova O.V., Zaugol’nova L.B., Khanina L.G., Bobrovskii M.V., Toropova N.A. Populyatsionnye i fitotsenoticheskie metody analiza bioraznoobraziya rastitel’nogo pokrova // Sokhranenie i vosstanovlenie bioraznoobraziya. Uchebno-metodicheskoe izdanie. M., 2002. S. 145–194.
 • Taran G.S. Maloizvestnyi klass rastitel’nosti byvshego SSSR – poimennyi efemeretum (Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. ex Tx. 43) // Sib. ekol. zhurn. 1995. № 4. S. 373–382.
 • Takhtadzhyan A.L. Floristicheskie oblasti Zemli. L., 1978. 248 s.
 • Yurtsev B.A., Kamelin R.V. Osnovnye ponyatiya i terminy floristiki: Ucheb. pos. po spetskursu. Perm, 1991. 80 s.
 • Ebel’ A.L. Konspekt fl ory severo-zapadnoi chasti Altae-Sayanskoi provintsii. Kemerovo, 2012. 568 s.
 • Spearman C. The proof and measurement of association between two things // American Journal of Psychology. 1904. Vol. 15. N 1. P. 72–101 (DOI: 10.2307/1422689).Statistica: data an analysis software system, version 10.0.StatSoft Inc., 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.com/ (дата обращения: 12.02.2023).

Список литературы

 • Ermakov N.B. Analiz sostava tsenofl or kontinental’nykh gemiboreal’nykh lesov Severnoi Azii // Turczaninowia. 2006. T. 9. Vyp. 4. S. 5–92.
 • Zverev A.A. Informatsionnye tekhnologii v issledovaniyakh rastitel’nogo pokrova: Uchebnoe posobie. Tomsk, 2007. 304 s.
 • Kamelin R.V. Materialy po istorii fl ory Azii (Altaiskaya gornaya strana). Barnaul, 1998. 240 s.
 • Koroleva T.M., Zverev A.A., Katenin A.E., Petrovskii V.V., Pospelova E.B., Rebristaya O.V., Khodachek E.A., Khitun O.V., Chinenko S.V. Dolgotnaya geograficheskaya struktura lokal’nykh i regional’nykh flor Aziatskoi Arktiki. 2 // Botanicheskii zhurnal. 2011. T. 96. № 2. S. 145–169.
 • Koroleva T.M., Zverev A.A., Petrovskii V.V., Pospelov I.N., Pospelova E.B., Rebristaya O.V., Khitun O.V., Chinenko S.V. Analiz spektrov shirotnoi geograficheskoi struktury lokal’nykh i regional’nykh flor Aziatskoi Arktiki // Rastitel’nyi mir Aziatskoi Rossii. 2014. № 4 (16). C. 36–54.
 • Korolyuk A.Yu., Namzalov B.B. Ekologo-tsenoticheskie elementy stepnoi flory gor Yuzhnoi Sibiri // Sibirskii ekologicheskii zhurnal. 1999. № 5. S. 495–500.
 • Lapshina E.D. Flora bolot yugo-vostoka Zapadnoi Sibiri. Tomsk, 2003. 296 s.
 • Lashchinskii N.N., Korolyuk A.Yu. Sintaksonomiya temnokhvoinykh zonal’nykh lesov yuzhnoi taigi Zapadno-Sibirskoi ravniny i gumidnykh nizkogorii Altae-Sayanskoi gornoi oblasti // Rastitel’nost’ Rossii. 2015. № 26. S. 85–107.
 • Makunina N.I. Rastitel’nost’ lesostepi Zapadno-Sibirskoi ravniny i Altae-Sayanskoi oblasti. Novosibirsk, 2006. 183 s.
 • Mirkin B.M. Teoreticheskie osnovy sovremennoi fitotsenologii. M., 1985. 136 s.
 • Nitsenko A.A. Ob izuchenii ekologicheskoi struktury rastitel’nogo pokrova // Bot. zhurn., 1969. T. 54. № 7. S. 1002–1013.
 • Ogureeva G.N. Botanicheskaya geografi ya Altaya. M., 1980. 186 s.
 • Ogureeva G.N., Bocharnikov M.V. Orobiomy kak bazovye edinitsy regional’noi otsenki bioraznoobraziya gornykh territorii // Ekosistemy: ekologiya i dinamika, 2017. T. 1. № 2. S. 52–81.
 • Revushkin A.S. Materialy k floristicheskomu raionirovaniyu Altae-Sayanskoi provintsii // Flora, rastitel’nost’ i rastitel’nye resursy Sibiri. Tomsk, 1987. S. 32–46.
 • Sviridenko B.F. Flora i rastitel’nost’ vodoemov Severnogo Kazakhstana: Monografiya. Omsk, 2000. 196 s.
 • Smirnova O.V., Zaugol’nova L.B., Khanina L.G., Bobrovskii M.V., Toropova N.A. Populyatsionnye i fitotsenoticheskie metody analiza bioraznoobraziya rastitel’nogo pokrova // Sokhranenie i vosstanovlenie bioraznoobraziya. Uchebno-metodicheskoe izdanie. M., 2002. S. 145–194.
 • Taran G.S. Maloizvestnyi klass rastitel’nosti byvshego SSSR – poimennyi efemeretum (Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. ex Tx. 43) // Sib. ekol. zhurn. 1995. № 4. S. 373–382.
 • Takhtadzhyan A.L. Floristicheskie oblasti Zemli. L., 1978. 248 s.
 • Yurtsev B.A., Kamelin R.V. Osnovnye ponyatiya i terminy floristiki: Ucheb. pos. po spetskursu. Perm, 1991. 80 s.
 • Ebel’ A.L. Konspekt fl ory severo-zapadnoi chasti Altae-Sayanskoi provintsii. Kemerovo, 2012. 568 s.
 • Spearman C. The proof and measurement of association between two things // American Journal of Psychology. 1904. Vol. 15. N 1. P. 72–101 (DOI: 10.2307/1422689).Statistica: data an analysis software system, version 10.0.StatSoft Inc., 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.com/ (дата обращения: 12.02.2023).