Перейти в оглавление выпуска:
2021. T. 126. Vyp. 4.
Go to the issue table of contents:
2021. T. 126. Vyp. 4.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Mustafina A.N., Abramova L.M., Golovanov Y.M., Karimova O.A.

Ключевые слова:

Keywords:

Zygophyllum pinnatum Cham., Republic of Bashkortostan, Orenburg Region, Republic of Kazakhstan, rare species, ontogenetic structure

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Mustafina A.N., Abramova L.M., Golovanov Y.M., Karimova O.A. , Ecology and Structure of Cenopopulations of Zygophyllum pinnatum Cham. (Zygophyllaceae) in the Cis-Urals and Western Kazakhstan // Byul. MOIP. Otd. biol. 2021. T. 126. Vyp. 4. S. 22-36

Ecology and Structure of Cenopopulations of Zygophyllum pinnatum Cham. (Zygophyllaceae) in the Cis-Urals and Western Kazakhstan

The ecological and phytocoenotic results as well as ontogenetic structure of 16 cenopopulations of the rare species Zygophyllum pinnatum Cham. in two regions of the Russian Federation (Cis-Urals of the Bashkortostan Republic and the Orenburg region) and northwestern Kazakhstan (Sub-Ural plateau, Aktobe region) are presented. The species is found in various types of pterophytic communities. The predominant types of vegetation in the northern part of the gradient are steppes with a dominant Agropyron pectinatum, to the south – calcephytic communities with a dominant and co-dominance Artemisia salsoloides and Anabasis cretacea. The greatest diversity of habitats of Z. pinnatum was discovered in the Orenburg region. The greatest diversity of phytocenoses with the participation of Z. pinnatum was noted in the Orenburg region, which is associated with the significant heterogeneity of the substrates. The total density of the studied cenopopulations varies from 2.2 to 14.8 ind./m2, the effective density is 2.0–5.3 ind./m2. The average ontogenetic spectrum is centered, with the dominance of average-age individuals. Assessment of age and efficiency revealed that cenopopulations vary from young to old (the greatest diversity in cenopopulations of the Orenburg region). Despite the fact that most of the studied cenopopulations are not provided with protection measures, the Zygophyllum pinnatum populations are in stable conditions.

References

 • Abramova L.M., Bashirova R.M., Murtazina F.K., Usmanov I.Yu. Kharakteristika tsenopopulyatsii Glycyrrhiza korshinskyi Grig. na yugo-vostoke Respubliki Bashkortostan // Rastitel’nye resursy. 2001. T. 37. № 2. S. 24–29.
 • Abramova L.M., Mustafina A.N., Andreeva I.Z. Sovremennoe sostoyanie i struktura prirodnykh populyatsii Dictamnus gymnostylis Stev. na Yuzhnom Urale. Byull. MOIP. Otd. biol. 2011. T. 116. № 5. S. 32–38.
 • Abramova L.M., Mustafina A.N., Karimova O.A., Golovanov Ya.M., Shigapov Z.Kh. Struktura i sostoyanie populyatsii trekh redkikh vidov roda Hedysarum (Fabaceae) na Yuzhnom Urale. Botanicheskii zhurnal. 2019. T. 104. № 5. S. 729–740.
 • Borisova A.G. Rod. 840. Parnolistnik – Zygophyllum / Flora SSSR. 1949. T. 14. S. 182–183.
 • Glotov N.V. Ob otsenke parametrov vozrastnoi struktury populyatsii rastenii. Zhizn’ populyatsii v geterogennoi srede. Ch. 1. Ioshkar-Ola, 1998. S. 146–149.
 • Golovanov Ya.M., Abramova L.M. Melovye vozvyshennosti Orenburgskoi oblasti – unikal’nye mestoobitaniya redkikh vidov rastenii i rastitel’nykh soobshchestv. Aridnyeekosistemy. 2019. T. 9. № 2. S. 18–26.
 • Zhivotovskii L.A. Ontogeneticheskoe sostoyanie, effektivnaya plotnost’ i klassifikatsiya populyatsii. Ekologiya. 2001. № 1. S. 3–7.
 • Zhukova L.A. Populyatsionnaya zhizn’ lugovykh rastenii. Ioshkar-Ola, 1995. 224 s.
 • Zaitsev G.N. Matematika v eksperimental’noi biologii. 1990. M., 296 s.
 • Zaugol’nova L.B., Smirnova O.V. Vozrastnaya struktura tsenopopulyatsii mnogoletnikh rastenii i ee dinamika. Zhurn. obshch. biologii. 1978. T. 39. № 6. S. 849–857.
 • Zlobin Yu.A., Sklyar V.G., Klimenko A.A. Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya. Sumy, 2013. 439 s.
 • Karimova O.A., Mustafina A.N., Abramova L.M. Sovremennoe sostoyanie i vitalitetnaya struktura prirodnykh populyatsii redkogo vida Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. na Yuzhnom Urale. Vestnik Tomsk. gos. un-ta. Biologiya. 2015. № 3 (31). S. 27–39.
 • Karimova O.A., Mustafina A.N., Golovanov Ya.M., Abramova L.M. Vozrastnoi sostav tsenopopulyatsii Patrinia sibirica (Valerianaceae) na Yuzhnom Urale. Rastitel’nye resursy. 2016. T. 52. № 1. S. 49–65.
 • Krasnaya kniga Altaiskogo kraya: Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy rastenii i gribov. T. 1 / nauch. red. A. I. Shmakov, M. M. Silant’eva. Barnaul, 2016. 292 s.
 • Krasnaya kniga Respubliki Altai: Rasteniya / pod red. A.G. Maneeva. Gorno-Altaisk, 2017. 267 s.
 • Krasnaya kniga Respubliki Bashkortostan. T.1. Rasteniya i griby. Ufa: MediaPrint, 2011. 384 s.
 • Krasnaya kniga Orenburgskoi oblasti: redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy zhivotnykh, rastenii i gribov. Voronezh, 2019. 488 s.
 • Krasnaya kniga Chelyabinskoi oblasti: Zhivotnye, rasteniya, griby / otv. red. A.V. Lagunov. Moskva, 2017. 504 s.
 • Kucherov E.V., Muldashev A.A., Galeeva A.Kh. Okhrana redkikh vidovrastenii na Yuzhnom Urale. M., 1987. 204 s.
 • Ontogeneticheskii atlas lekarstvennykh rastenii. Uchebnoe posobie. / pod red. L.A. Zhukovoi. Ioshkar-Ola, 1997. 240 s.
 • Rabotnov T.A. Zhiznennyi tsikl mnogoletnikh travyanistykh rastenii v lugovykh tsenozakh.Tr. BIN AN SSSR. Ser. 3. Geobotanika. 1950. Vyp. 6. S. 7–204.
 • Semiotrocheva N.L. Sem. Zygophyllaceae Lindl. // Flora Kazakhstana. Alma-Ata, 1963. T. 6. S. 32–51.
 • Tsenopopulyatsii rastenii (ocherki populyatsionnoi biologii). M., 1976. 217 s.
 • Uranov A.A. Vozrastnoi spektr fitotsenopopulyatsii kak funktsiya vremeni i energeticheskikh volnovykh protsessov. Biol. nauki. 1975. № 2. S. 7–34.
 • Abramova L.M., Karimova O.A., Mustafina A.N. Characteristic of coenopopulations of a rare species Hedysarum grandiflorum Pall. in stony steppes of the Cis–Urals. Italian Science Review. 2014. N 2 (11). P. 241–244.
 • Abramova L.M., Ilyina V.N., Mitroshenkova A.E., Mustafina A.N., Shigapov Z.H. Features of the demographic structure and the condition of populations of the rare relic Hedysarum gmelinii Ledeb. (Fabaceae) in peripheral and central parts of its distribution range // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 2020. Vol. 74. N 6. P. 385–395.
 • Harper J.L. Population biology of plants. L., 1977. 892 p.
 • Harper J.L., White J. The demography of plants // Annual Review of Ecology and Systematics. 1974. Vol. 5. P. 419–463.
 • Dirzo R., Sarukhan J. Perspectives on plant population ecology. Sinauer ass. Sunderland, Mass., 1984. 478 p.
 • Kunin W.E. The biology of rarity / W.E. Kunin, K.J. Gaston ed. 2012. 280 p.
 • Westoby M., Falster D.S., Moles A.T., Vesk P.A., Wright I.J. Plant ecology strategies: some leading dimensions of variation between species // Annual Review of Ecology and Systematics. 2002. Vol. 33, N 1. P. 125–159.

Список литературы

 • Abramova L.M., Bashirova R.M., Murtazina F.K., Usmanov I.Yu. Kharakteristika tsenopopulyatsii Glycyrrhiza korshinskyi Grig. na yugo-vostoke Respubliki Bashkortostan // Rastitel’nye resursy. 2001. T. 37. № 2. S. 24–29.
 • Abramova L.M., Mustafina A.N., Andreeva I.Z. Sovremennoe sostoyanie i struktura prirodnykh populyatsii Dictamnus gymnostylis Stev. na Yuzhnom Urale. Byull. MOIP. Otd. biol. 2011. T. 116. № 5. S. 32–38.
 • Abramova L.M., Mustafina A.N., Karimova O.A., Golovanov Ya.M., Shigapov Z.Kh. Struktura i sostoyanie populyatsii trekh redkikh vidov roda Hedysarum (Fabaceae) na Yuzhnom Urale. Botanicheskii zhurnal. 2019. T. 104. № 5. S. 729–740.
 • Borisova A.G. Rod. 840. Parnolistnik – Zygophyllum / Flora SSSR. 1949. T. 14. S. 182–183.
 • Glotov N.V. Ob otsenke parametrov vozrastnoi struktury populyatsii rastenii. Zhizn’ populyatsii v geterogennoi srede. Ch. 1. Ioshkar-Ola, 1998. S. 146–149.
 • Golovanov Ya.M., Abramova L.M. Melovye vozvyshennosti Orenburgskoi oblasti – unikal’nye mestoobitaniya redkikh vidov rastenii i rastitel’nykh soobshchestv. Aridnyeekosistemy. 2019. T. 9. № 2. S. 18–26.
 • Zhivotovskii L.A. Ontogeneticheskoe sostoyanie, effektivnaya plotnost’ i klassifikatsiya populyatsii. Ekologiya. 2001. № 1. S. 3–7.
 • Zhukova L.A. Populyatsionnaya zhizn’ lugovykh rastenii. Ioshkar-Ola, 1995. 224 s.
 • Zaitsev G.N. Matematika v eksperimental’noi biologii. 1990. M., 296 s.
 • Zaugol’nova L.B., Smirnova O.V. Vozrastnaya struktura tsenopopulyatsii mnogoletnikh rastenii i ee dinamika. Zhurn. obshch. biologii. 1978. T. 39. № 6. S. 849–857.
 • Zlobin Yu.A., Sklyar V.G., Klimenko A.A. Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya. Sumy, 2013. 439 s.
 • Karimova O.A., Mustafina A.N., Abramova L.M. Sovremennoe sostoyanie i vitalitetnaya struktura prirodnykh populyatsii redkogo vida Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. na Yuzhnom Urale. Vestnik Tomsk. gos. un-ta. Biologiya. 2015. № 3 (31). S. 27–39.
 • Karimova O.A., Mustafina A.N., Golovanov Ya.M., Abramova L.M. Vozrastnoi sostav tsenopopulyatsii Patrinia sibirica (Valerianaceae) na Yuzhnom Urale. Rastitel’nye resursy. 2016. T. 52. № 1. S. 49–65.
 • Krasnaya kniga Altaiskogo kraya: Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy rastenii i gribov. T. 1 / nauch. red. A. I. Shmakov, M. M. Silant’eva. Barnaul, 2016. 292 s.
 • Krasnaya kniga Respubliki Altai: Rasteniya / pod red. A.G. Maneeva. Gorno-Altaisk, 2017. 267 s.
 • Krasnaya kniga Respubliki Bashkortostan. T.1. Rasteniya i griby. Ufa: MediaPrint, 2011. 384 s.
 • Krasnaya kniga Orenburgskoi oblasti: redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy zhivotnykh, rastenii i gribov. Voronezh, 2019. 488 s.
 • Krasnaya kniga Chelyabinskoi oblasti: Zhivotnye, rasteniya, griby / otv. red. A.V. Lagunov. Moskva, 2017. 504 s.
 • Kucherov E.V., Muldashev A.A., Galeeva A.Kh. Okhrana redkikh vidovrastenii na Yuzhnom Urale. M., 1987. 204 s.
 • Ontogeneticheskii atlas lekarstvennykh rastenii. Uchebnoe posobie. / pod red. L.A. Zhukovoi. Ioshkar-Ola, 1997. 240 s.
 • Rabotnov T.A. Zhiznennyi tsikl mnogoletnikh travyanistykh rastenii v lugovykh tsenozakh.Tr. BIN AN SSSR. Ser. 3. Geobotanika. 1950. Vyp. 6. S. 7–204.
 • Semiotrocheva N.L. Sem. Zygophyllaceae Lindl. // Flora Kazakhstana. Alma-Ata, 1963. T. 6. S. 32–51.
 • Tsenopopulyatsii rastenii (ocherki populyatsionnoi biologii). M., 1976. 217 s.
 • Uranov A.A. Vozrastnoi spektr fitotsenopopulyatsii kak funktsiya vremeni i energeticheskikh volnovykh protsessov. Biol. nauki. 1975. № 2. S. 7–34.
 • Abramova L.M., Karimova O.A., Mustafina A.N. Characteristic of coenopopulations of a rare species Hedysarum grandiflorum Pall. in stony steppes of the Cis–Urals. Italian Science Review. 2014. N 2 (11). P. 241–244.
 • Abramova L.M., Ilyina V.N., Mitroshenkova A.E., Mustafina A.N., Shigapov Z.H. Features of the demographic structure and the condition of populations of the rare relic Hedysarum gmelinii Ledeb. (Fabaceae) in peripheral and central parts of its distribution range // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 2020. Vol. 74. N 6. P. 385–395.
 • Harper J.L. Population biology of plants. L., 1977. 892 p.
 • Harper J.L., White J. The demography of plants // Annual Review of Ecology and Systematics. 1974. Vol. 5. P. 419–463.
 • Dirzo R., Sarukhan J. Perspectives on plant population ecology. Sinauer ass. Sunderland, Mass., 1984. 478 p.
 • Kunin W.E. The biology of rarity / W.E. Kunin, K.J. Gaston ed. 2012. 280 p.
 • Westoby M., Falster D.S., Moles A.T., Vesk P.A., Wright I.J. Plant ecology strategies: some leading dimensions of variation between species // Annual Review of Ecology and Systematics. 2002. Vol. 33, N 1. P. 125–159.