Перейти в оглавление выпуска:
2015. T. 120. Vyp. 1.
Go to the issue table of contents:
2015. T. 120. Vyp. 1.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Shirokova N.G.

Ключевые слова:

Keywords:

Spiraea salicifolia, Spiraeoideae, pollen, sexual polymorphism

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Shirokova N.G., Investigation of the Male Generative Organs of Spiraea salicifolia L. (Spiraeoideae; Rosaceae) in Connection with Possible Manifestations of Sexual Polymorphism // Byul. MOIP. Otd. biol. 2015. T. 120. Vyp. 1. S. 80-86

Investigation of the Male Generative Organs of Spiraea salicifolia L. (Spiraeoideae; Rosaceae) in Connection with Possible Manifestations of Sexual Polymorphism

In Spiraea salicifolia L. fl owers, there are found multiple abnormalities of the male generative organs corresponding to the gradual degrees of the androecium reduction: increasing of the amount of defective pollen grains (incomplete degeneration of most pollen grains in an anther; complete degeneration of a large amount of pollen grains in an anther) and formation of sterile anthers. Some degree of the androecium reduction is shown to be present in most of the studied fl owers of S. salicifolia. This mode of reduction is known to be typical for gynodioecy. But in S. salicifolia, both fl owers without distinct androcoeum reduction and fl owers with its different degrees are situated on one plant which is rather a characteristic of gynomonoecy – a kind of sexual polymorphism closely connected with gynodioecy.

References

 • Araratyan A.G. Metod opredeleniya kolichestva pyl’tsy // Izv. AN ArmSSR. Biol. i s.-kh. nauki. 1956. T. 9. № 1. S. 91 – 96.
 • Barykina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G., Dzhalilova Kh.Kh., Il’ina G. M., Chubatova N. V. // Osnovy mikrotekhnicheskikh issledovanii v botanike. Spravochnoe rukovodstvo. M., 2006. 125 s.
 • Dem’yanova E.I. Ginodietsiya // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb, 2000. T. 3. S. 78–82.
 • Dem’yanova E.I. Polovoi polimorfizm tsvetkovykh rastenii. Dis. … dokt. biol. nauk. Perm’, 1990. 347 s.
 • Kordyum E.L., Glushchenko G.I. // Tsitoembriologicheskie aspekty problemy pola pokrytosemennykh. Kiev, 1976. 200 s.
 • Kupriyanov P.G., Zholobova V.G. Utochnenie ponyatii normal’naya i defektnaya pyl’tsa v antmorfologicheskom metode // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 47–52.
 • Levitskaya I. V., Samoshkin E. N. Zhiznesposobnost’ pyl’tsy spirei ivolistnoi i spirei yaponskoi iz razlichnykh ekologicheskikh uslovii // IVUZ. Lesnoi zhurnal. 2009. № 2. S. 131–133.
 • Melikyan A.P. Polovoi polimorfizm // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb., 2000. T. 3. S. 73–75.
 • Nemova E.M., Shirokova N.G. Osobennosti opyleniya i zavyazyvaniya plodov u Spiraea media Schmidt i S.× arguta Zabel v GBS RAN // Drevesnye rasteniya: fundamental’nye i prikladnye issledovaniya. M., 2011. Vyp. 1. S. 82–89.
 • Popovich G.B. Embriologichni osoblivosti nasinnoï reproduktsiï deyakikh vidiv Spiraeoideae, Rosoideae (Rosaceae) iz flori Ukraïns’kikh Karpat. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Kiïv, 2010. 20 s.
 • Poyarkova A.I. Aruncus Adans. // Flora SSSR. M.;L., 1939. T. 9. S. 309–312.
 • Rybin V.A. Tsitologicheskii metod v selektsii plodovykh. M., 1967. 216 s.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Programma i metodika vyyavleniya apomiktichnykh form vo flore SSSR // Bot. zhurnal. 1971. T. 56. № 3. S. 369–377.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Issledovanie ginodietsii i vozmozhnosti apomiksisa u nekotorykh vidov semeistva gubotsvetnykh // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 3–16.
 • Shipchinskii N.V. Sibiraea Maxim // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 268–269.
 • Shirokova N.G. Osobennosti reproduktivnoi biologii nekotorykh gibridov roda Spiraea (Rosaceae) v usloviyakh GBS RAN // Karpologiya i reproduktivnaya biologiya rastenii. Mat-ly Vseros. nauch. konf. M., 2011. S. 254–257.
 • Shul’gina V.V. Tavolga – Spiraea L. // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 269–332.
 • Jampolsky C., Jampolsky H. Distribution of sex forms in the phanerogamic plants // Bibliotheca genetica. Leipzig, 1922. Bd 3. P. 1–64.
 • Stewart D.A., Barlow B.A. Infraspecific polyploidy and gynodioecism in Psilotus obovatus (Amaranthaceae) // Australian. J. Bot. 1976. Vol. 24. N 2. P. 237–248.
 • Stout A.B. Intersexes in Plantago lanceolata // Bot. Gaz. 1919. Vol. 68. N 2. P. 109–133.

Список литературы

 • Araratyan A.G. Metod opredeleniya kolichestva pyl’tsy // Izv. AN ArmSSR. Biol. i s.-kh. nauki. 1956. T. 9. № 1. S. 91 – 96.
 • Barykina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G., Dzhalilova Kh.Kh., Il’ina G. M., Chubatova N. V. // Osnovy mikrotekhnicheskikh issledovanii v botanike. Spravochnoe rukovodstvo. M., 2006. 125 s.
 • Dem’yanova E.I. Ginodietsiya // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb, 2000. T. 3. S. 78–82.
 • Dem’yanova E.I. Polovoi polimorfizm tsvetkovykh rastenii. Dis. … dokt. biol. nauk. Perm’, 1990. 347 s.
 • Kordyum E.L., Glushchenko G.I. // Tsitoembriologicheskie aspekty problemy pola pokrytosemennykh. Kiev, 1976. 200 s.
 • Kupriyanov P.G., Zholobova V.G. Utochnenie ponyatii normal’naya i defektnaya pyl’tsa v antmorfologicheskom metode // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 47–52.
 • Levitskaya I. V., Samoshkin E. N. Zhiznesposobnost’ pyl’tsy spirei ivolistnoi i spirei yaponskoi iz razlichnykh ekologicheskikh uslovii // IVUZ. Lesnoi zhurnal. 2009. № 2. S. 131–133.
 • Melikyan A.P. Polovoi polimorfizm // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb., 2000. T. 3. S. 73–75.
 • Nemova E.M., Shirokova N.G. Osobennosti opyleniya i zavyazyvaniya plodov u Spiraea media Schmidt i S.× arguta Zabel v GBS RAN // Drevesnye rasteniya: fundamental’nye i prikladnye issledovaniya. M., 2011. Vyp. 1. S. 82–89.
 • Popovich G.B. Embriologichni osoblivosti nasinnoï reproduktsiï deyakikh vidiv Spiraeoideae, Rosoideae (Rosaceae) iz flori Ukraïns’kikh Karpat. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Kiïv, 2010. 20 s.
 • Poyarkova A.I. Aruncus Adans. // Flora SSSR. M.;L., 1939. T. 9. S. 309–312.
 • Rybin V.A. Tsitologicheskii metod v selektsii plodovykh. M., 1967. 216 s.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Programma i metodika vyyavleniya apomiktichnykh form vo flore SSSR // Bot. zhurnal. 1971. T. 56. № 3. S. 369–377.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Issledovanie ginodietsii i vozmozhnosti apomiksisa u nekotorykh vidov semeistva gubotsvetnykh // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 3–16.
 • Shipchinskii N.V. Sibiraea Maxim // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 268–269.
 • Shirokova N.G. Osobennosti reproduktivnoi biologii nekotorykh gibridov roda Spiraea (Rosaceae) v usloviyakh GBS RAN // Karpologiya i reproduktivnaya biologiya rastenii. Mat-ly Vseros. nauch. konf. M., 2011. S. 254–257.
 • Shul’gina V.V. Tavolga – Spiraea L. // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 269–332.
 • Jampolsky C., Jampolsky H. Distribution of sex forms in the phanerogamic plants // Bibliotheca genetica. Leipzig, 1922. Bd 3. P. 1–64.
 • Stewart D.A., Barlow B.A. Infraspecific polyploidy and gynodioecism in Psilotus obovatus (Amaranthaceae) // Australian. J. Bot. 1976. Vol. 24. N 2. P. 237–248.
 • Stout A.B. Intersexes in Plantago lanceolata // Bot. Gaz. 1919. Vol. 68. N 2. P. 109–133.