Перейти в оглавление выпуска:
2023. T. 128. Vyp. 3.
Go to the issue table of contents:
2023. T. 128. Vyp. 3.

Данные статьи

Description

DOI

10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-3-32-36

Авторы:

Authors:

Kozhin M.N., Razumovskaya A.V., Popova K.B., Borovichev E.A.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Kozhin M.N., Razumovskaya A.V., Popova K.B., Borovichev E.A., New and rare vasсular plants for Murmansk province. 5 // Byul. MOIP. Otd. biol. 2023. T. 128. Vyp. 3. S. 32-36

New and rare vasсular plants for Murmansk province. 5

No abstract.

References

 • Kiseleva K.V., Novikov V.S., Oktyabreva N.B. Sosudistye rasteniya Solovetskogo istoriko-arkhitekturnogo i prirodnogo muzeyazapovednika (annotirovannyi spisok vidov) // Flora i fauna muzeev-zapovednikov i natsional’nykh parkov. 1997. № 1. S. 1–44.
 • Kozhin M.N. Novye i redkie vidy sosudistykh rastenii Murmanskoi oblasti // Byull. MOIP. Otd. Biol. 2014. T. 119. № 1. S. 67–71.
 • Kozhin M.N., Borovichev E.A., Kostina V.A. i dr. Novye i redkie vidy sosudistykh rastenii Murmanskoi oblasti. Soobshchenie 2 // Ibid. 2016. T. 121. № 6. S. 65–69.
 • Kozhin M.N., Borovichev E.A., Kravchenko A.V. i dr. Dopolnenie k adventivnoi fl ore Murmanskoi oblasti // Turczaninowia. 2020. T. 23. № 4. S. 111–126.
 • Kozhin M.N., Razumovskaya A.V., Kirillova N.R. i dr. Novye i redkie vidy sosudistykh rastenii Murmanskoi oblasti. 4 // Byul. MOIP. Otd. biol. 2022. T. 127. № 6. S. 38–44.
 • Kravchenko A.V. Konspekt fl ory Karelii. Petrozavodsk, 2007. 403 s.
 • Tsvelev N.N., Probatova N.S. Zlaki Rossii. M., 2019. 646 s.
 • Shipunov A.B. Vidy rodov Plantago L. i Psyllium Mill. (Plantaginaceae Juss.) vo fl ore Vostochnoi Evropy // Nov. sist. vyssh. rast. 2000. T. 32. S. 139–152.
 • Shmidt V.M. Flora Arkhangel’skoi oblasti. SPb., 2005. 346 s.
 • Kurtto A., Lampinen R., Piirainen M., Uotila P. Checklist of the vascular plants of Finland: Suomen putkilokasvien luettelo // Norrlinia. 2019. T. 34. P. 1–206.
 • Lid J., Lid D.T. Norsk Flora. Oslo, 2005. 1230 s.
 • Linkola K. Lapin tulokaskasvistosta kesällä 1925 // Luonnon Ystävä. 1929. Vol. 33. P. 199–210.
 • Mäkinen Y. Floristic observations in western Kola Peninsula, NW Russia // Kevo notes. 2002. T. 12. P. 1–33.

Список литературы

 • Kiseleva K.V., Novikov V.S., Oktyabreva N.B. Sosudistye rasteniya Solovetskogo istoriko-arkhitekturnogo i prirodnogo muzeyazapovednika (annotirovannyi spisok vidov) // Flora i fauna muzeev-zapovednikov i natsional’nykh parkov. 1997. № 1. S. 1–44.
 • Kozhin M.N. Novye i redkie vidy sosudistykh rastenii Murmanskoi oblasti // Byull. MOIP. Otd. Biol. 2014. T. 119. № 1. S. 67–71.
 • Kozhin M.N., Borovichev E.A., Kostina V.A. i dr. Novye i redkie vidy sosudistykh rastenii Murmanskoi oblasti. Soobshchenie 2 // Ibid. 2016. T. 121. № 6. S. 65–69.
 • Kozhin M.N., Borovichev E.A., Kravchenko A.V. i dr. Dopolnenie k adventivnoi fl ore Murmanskoi oblasti // Turczaninowia. 2020. T. 23. № 4. S. 111–126.
 • Kozhin M.N., Razumovskaya A.V., Kirillova N.R. i dr. Novye i redkie vidy sosudistykh rastenii Murmanskoi oblasti. 4 // Byul. MOIP. Otd. biol. 2022. T. 127. № 6. S. 38–44.
 • Kravchenko A.V. Konspekt fl ory Karelii. Petrozavodsk, 2007. 403 s.
 • Tsvelev N.N., Probatova N.S. Zlaki Rossii. M., 2019. 646 s.
 • Shipunov A.B. Vidy rodov Plantago L. i Psyllium Mill. (Plantaginaceae Juss.) vo fl ore Vostochnoi Evropy // Nov. sist. vyssh. rast. 2000. T. 32. S. 139–152.
 • Shmidt V.M. Flora Arkhangel’skoi oblasti. SPb., 2005. 346 s.
 • Kurtto A., Lampinen R., Piirainen M., Uotila P. Checklist of the vascular plants of Finland: Suomen putkilokasvien luettelo // Norrlinia. 2019. T. 34. P. 1–206.
 • Lid J., Lid D.T. Norsk Flora. Oslo, 2005. 1230 s.
 • Linkola K. Lapin tulokaskasvistosta kesällä 1925 // Luonnon Ystävä. 1929. Vol. 33. P. 199–210.
 • Mäkinen Y. Floristic observations in western Kola Peninsula, NW Russia // Kevo notes. 2002. T. 12. P. 1–33.