Перейти в оглавление выпуска:
2023. T. 128. Vyp. 6.
Go to the issue table of contents:
2023. T. 128. Vyp. 6.

Данные статьи

Description

DOI

10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-6-52-57

Авторы:

Authors:

Chkalov A.V., Gamova N.S.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Chkalov A.V., Gamova N.S., New for Republic of Buryatia species of Alchemilla L. (Rosaceae) found in 2022 // Byul. MOIP. Otd. biol. 2023. T. 128. Vyp. 6. S. 52-57

New for Republic of Buryatia species of Alchemilla L. (Rosaceae) found in 2022

No abstract

References

 • Abramova L.A., Volkova P.A. Sosudistye rasteniya Baikal’skogo zapovednika (Annotirovannyi spisok vidov). M., 2011. 112 s. (Flora i fauna zapovednikov; Vyp. 117).
 • Anenkhonov O.A., Pykhalova T.D., Osipov K.I. i dr. Opredelitel’ rastenii Buryatii. Ulan-Ude, 2001. 672 s.
 • Vasil’chenko Z.A., Ivanova M.M., Kiseleva A.A. Obzor vidov vysshikh rastenii Baikal’skogo zapovednika // In: Flora Pribaikal’ya. Novosibirsk, 1978. S. 49–114.
 • Zolotukhin N.I., Chkalov A.V. Rod Alchemilla L. (Rosaceae) v Altaiskom gosudarstvennom prirodnom zapovednike i na sopredel’nykh territoriyakh // Turczaninowia. 2019. T. 22. № 2. S. 5–42. doi: 10.14258/turczaninowia.22.2.1
 • Chepinoga V.V., Stepantsova N.V., Grebenyuk A.V. i dr. Konspekt flory Irkutskoi oblasti (sosudistye rasteniya). Irkutsk, 2008. 327 s.
 • Chkalov A.V. Rod Alchemilla L., 1753 (Rosaceae) vo flore Respubliki Tyva (Rossiya, Yuzhnaya Sibir’) // Acta Biologica Sibirica. 2019. T. 5. № 1. S. 33–43.
 • Chkalov A.V., Gamova N.S. 2023. Novye dlya Buryatii vidy roda Alchemilla po materialam issledovanii 2009–2021 godov // Byul. MOIP. Otd. biol. T. 128. Vyp. 3. S. 54–61. doi: 10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-3-54-61.
 • Chkalov A.V., Pakina D.V. Rod Alchemilla L. (Rosaceae) vo flore Permskogo kraya // Turczaninowia. 2019. T. 22. № 1. S. 77–110. doi: 10.14258/turczaninowia.22.1.9.
 • Chkalov A.V., Pis’markina E.V., Bystrushkin A.G. Novye vidy roda Alchemilla L. (Rosaceae) dlya Chelyabinskoi oblasti // Bot. zhurn. 2022. T. 107. № 7. S. 71–75. doi: 10.31857/S000681362207002X.
 • Yuzepchuk S. V. Alchemilla L. // In: Flora SSSR. T. 10. M.; L., 1941. S. 289–410.

Список литературы

 • Abramova L.A., Volkova P.A. Sosudistye rasteniya Baikal’skogo zapovednika (Annotirovannyi spisok vidov). M., 2011. 112 s. (Flora i fauna zapovednikov; Vyp. 117).
 • Anenkhonov O.A., Pykhalova T.D., Osipov K.I. i dr. Opredelitel’ rastenii Buryatii. Ulan-Ude, 2001. 672 s.
 • Vasil’chenko Z.A., Ivanova M.M., Kiseleva A.A. Obzor vidov vysshikh rastenii Baikal’skogo zapovednika // In: Flora Pribaikal’ya. Novosibirsk, 1978. S. 49–114.
 • Zolotukhin N.I., Chkalov A.V. Rod Alchemilla L. (Rosaceae) v Altaiskom gosudarstvennom prirodnom zapovednike i na sopredel’nykh territoriyakh // Turczaninowia. 2019. T. 22. № 2. S. 5–42. doi: 10.14258/turczaninowia.22.2.1
 • Chepinoga V.V., Stepantsova N.V., Grebenyuk A.V. i dr. Konspekt flory Irkutskoi oblasti (sosudistye rasteniya). Irkutsk, 2008. 327 s.
 • Chkalov A.V. Rod Alchemilla L., 1753 (Rosaceae) vo flore Respubliki Tyva (Rossiya, Yuzhnaya Sibir’) // Acta Biologica Sibirica. 2019. T. 5. № 1. S. 33–43.
 • Chkalov A.V., Gamova N.S. 2023. Novye dlya Buryatii vidy roda Alchemilla po materialam issledovanii 2009–2021 godov // Byul. MOIP. Otd. biol. T. 128. Vyp. 3. S. 54–61. doi: 10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-3-54-61.
 • Chkalov A.V., Pakina D.V. Rod Alchemilla L. (Rosaceae) vo flore Permskogo kraya // Turczaninowia. 2019. T. 22. № 1. S. 77–110. doi: 10.14258/turczaninowia.22.1.9.
 • Chkalov A.V., Pis’markina E.V., Bystrushkin A.G. Novye vidy roda Alchemilla L. (Rosaceae) dlya Chelyabinskoi oblasti // Bot. zhurn. 2022. T. 107. № 7. S. 71–75. doi: 10.31857/S000681362207002X.
 • Yuzepchuk S. V. Alchemilla L. // In: Flora SSSR. T. 10. M.; L., 1941. S. 289–410.