Перейти в оглавление выпуска:
2021. T. 126. Vyp. 6.
Go to the issue table of contents:
2021. T. 126. Vyp. 6.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Efremov А.N., Plikina N.V., Bochkov D.A., Gizatulin R.R., Mikhaltsov A.I., Sviridenko B.F., Teploukhov V.Yu., Kholodov O.N.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Efremov А.N., Plikina N.V., Bochkov D.A., Gizatulin R.R., Mikhaltsov A.I., Sviridenko B.F., Teploukhov V.Yu., Kholodov O.N. , Supplement to Floristic Records of Rare Species in Omsk Province (2015–2020) // Byul. MOIP. Otd. biol. 2021. T. 126. Vyp. 6. S. 41-44

Supplement to Floristic Records of Rare Species in Omsk Province (2015–2020)

No abstract.

References

Vlasova N.V. Semeistvo Hypericaceae – Zveroboinye // Flora Sibiri. Novosibirsk, 1996. T. 10. S. 71–75. – Glazunov V.A., Naumenko N.I., Khozyainova N.V. Opredelitel’ sosudistykh rastenii Tyumenskoi oblasti. Tyumen’, 2017. 744 s. – Efremov A.N., Plikina N.V, Samoilova G.V. i dr. Floristicheskie nakhodki v Omskoi oblasti i Yamalo-Nenetskom avtonomnom okruge // Byul. MOIP. Otd. biol. 2013. T. 118, vyp. 3. S. 81–84. – Krasnaya kniga Omskoi oblasti. Otv. red. G.N. Sidorov, N.V. Plikina. Omsk, 2015. 636 s. – Krylov P.N. Flora Zapadnoi Sibiri. Tomsk, 1949. Vyp. 11. S. 2629–3070. – Lashchinskii N.N., Korolyuk A.Yu., Lashchinskaya N.V., Korolyuk E.A. Nakhodki redkikh i zanosnykh vidov sosudistykh rastenii v Omskoi, Novosibirskoi i Tyumenskoi oblastyakh i Altaiskom krae // Turczaninowia. 2010. №1. S. 117–123. – Opredelitel’ rastenii Novosibirskoi oblasti / I.M. Krasnoborov, M.N. Lomonosova, D.N. Shaulo i dr. Novosibirsk, 2000. 428 s. – Plotnikov N.A. Konspekt flory Omskoi oblasti. Novosibirsk, 1992. 70 s. (Rukopis’, dep. v VINITI № 1762-V92).] – Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V. et al. “Flora of Russia” on iNaturalist: a dataset // Biodiversity Data Journal. 2020. Vol. 8. e59249.

© Ефремов А.Н., Пликина Н.В., Бочков Д.А., Гизатулин Р.Р., Михальцов А.И., Свириденко Б.Ф., Теплоухов В.Ю., Холодов О.Н., 2021

Список литературы

Vlasova N.V. Semeistvo Hypericaceae – Zveroboinye // Flora Sibiri. Novosibirsk, 1996. T. 10. S. 71–75. – Glazunov V.A., Naumenko N.I., Khozyainova N.V. Opredelitel’ sosudistykh rastenii Tyumenskoi oblasti. Tyumen’, 2017. 744 s. – Efremov A.N., Plikina N.V, Samoilova G.V. i dr. Floristicheskie nakhodki v Omskoi oblasti i Yamalo-Nenetskom avtonomnom okruge // Byul. MOIP. Otd. biol. 2013. T. 118, vyp. 3. S. 81–84. – Krasnaya kniga Omskoi oblasti. Otv. red. G.N. Sidorov, N.V. Plikina. Omsk, 2015. 636 s. – Krylov P.N. Flora Zapadnoi Sibiri. Tomsk, 1949. Vyp. 11. S. 2629–3070. – Lashchinskii N.N., Korolyuk A.Yu., Lashchinskaya N.V., Korolyuk E.A. Nakhodki redkikh i zanosnykh vidov sosudistykh rastenii v Omskoi, Novosibirskoi i Tyumenskoi oblastyakh i Altaiskom krae // Turczaninowia. 2010. №1. S. 117–123. – Opredelitel’ rastenii Novosibirskoi oblasti / I.M. Krasnoborov, M.N. Lomonosova, D.N. Shaulo i dr. Novosibirsk, 2000. 428 s. – Plotnikov N.A. Konspekt flory Omskoi oblasti. Novosibirsk, 1992. 70 s. (Rukopis’, dep. v VINITI № 1762-V92).] – Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V. et al. “Flora of Russia” on iNaturalist: a dataset // Biodiversity Data Journal. 2020. Vol. 8. e59249.

© Ефремов А.Н., Пликина Н.В., Бочков Д.А., Гизатулин Р.Р., Михальцов А.И., Свириденко Б.Ф., Теплоухов В.Ю., Холодов О.Н., 2021