Перейти в оглавление выпуска:
2022. T. 127. Vyp. 3.
Go to the issue table of contents:
2022. T. 127. Vyp. 3.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Efremov A.N., Plikina N.V., Samoilova G.V.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Efremov A.N., Plikina N.V., Samoilova G.V. , Supplement to the Floristic Records of Alien Plant Species in the Omsk Oblast (2016–2021) // Byul. MOIP. Otd. biol. 2022. T. 127. Vyp. 3. S. 58-60

Supplement to the Floristic Records of Alien Plant Species in the Omsk Oblast (2016–2021)

No abstract.

References

Amel’chenko V.P. Novye nakhodki sosudistykh rastenii v Tomskoi oblasti // Sistematich-eskie zametki. 2000. № 91. S. 12–13. – Baikov K.S., Solov’ev S.V. Sem. Euphorbiaceae // Konspekt flory Aziatskoi Rossii: Sosudistye rasteniya. 2012. S. 176–179. – Bekisheva I.V. Flora Omskoi oblasti: dis. … kand. biol. nauk. Novosibirsk, 1999. 255 s. – Glazunov V.A., Naumenko N.I., Khozyainova N.V. Opredelitel’ sosudistykh rastenii Tyumenskoi oblasti. Tyumen’, 2017. 744 s. – Zolotukhin N.I. Floristicheskie nakhodki v Respublike Altai // Byul. MOIP. Otd. biol. 2012. T. 117. Vyp. 3. S. 77–80. – Zykova E.Yu., Erst A.S. Nakhod-ki nekotorykh redkikh i adventivnykh vidov rastenii v Sibiri // Turczaninowia. 2012. № 4. T. 15. Vyp. 4. S. 34–40. – Konspekt flory Irkutskoi oblasti (sosudistye rasteniya) / Pod red. L.I. Malysheva. Irkutsk, 2008. 327 s. – Korolyuk A.Yu. Soobshchestva klassa Festuco-Brometea na territorii Zapadno-Sibirskoi ravniny // Ras-titel’nost’ Rossii. 2014. № 25. C. 45–70. – Naumenko N.I. Floristicheskie nakhodki v lesostepnom Zaural’e // Bot. zhurn. 1994. T. 79. № 12. S. 97–102. – Nelina N.V. Acalypha australis L. – novyi adventivnyi vid dlya flory Kazakhstana // Botanicheskie issledovaniya Sibiri i Kazakhstana. 2020. Vyp. 26. S. 48–49. – Polozhii A.V. Veronica – Veronika // Flora Sibiri. Novosibirsk, 1996. T. 12. C. 26–47. – Shaulo D.N., Durnikin D.A. Floristicheskie nakhodki v Yuzhnoi Sibiri // Turczaninowia. 2001. T. 4. Vyp. 4. S. 73–75. – Shaulo D.N., Zy-kova E.Yu., Drachev N.S. i dr. Floristicheskie nakhodki v Zapadnoi i Srednei Sibiri // Turczaninowia. 2010. T. 13. № 3. S. 77–91. – Sheremetova S.A. Flora basseina reki Tom’: sostav, struktura, transformatsiya, pros-transtvennaya organizatsiya: dis. … dokt. biol. nauk. T. 1. Kemerovo, 2016. 258 s. – Ebel’ A.L. Novye na-khodki adventivnykh rastenii v Tomskoi oblasti // Bot. zhurn. 2007. T. 92. № 5. S. 764–774. – Ebel’ A.L., Strel’nikova T.O., Kupriyanov A.N. i dr. Invazionnye i potentsial’no invazionnye vidy Sibiri // Byul. GBS. 2014. № 1 (200). S. 52–62. – POWO. 2021. Plants of the World Online. http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:286904-2. – Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V. et al. “Flora of Russia” on iNaturalist: a dataset // Biodiversity Data Journal. 2020. Vol. 8. e59249.

Список литературы

Amel’chenko V.P. Novye nakhodki sosudistykh rastenii v Tomskoi oblasti // Sistematich-eskie zametki. 2000. № 91. S. 12–13. – Baikov K.S., Solov’ev S.V. Sem. Euphorbiaceae // Konspekt flory Aziatskoi Rossii: Sosudistye rasteniya. 2012. S. 176–179. – Bekisheva I.V. Flora Omskoi oblasti: dis. … kand. biol. nauk. Novosibirsk, 1999. 255 s. – Glazunov V.A., Naumenko N.I., Khozyainova N.V. Opredelitel’ sosudistykh rastenii Tyumenskoi oblasti. Tyumen’, 2017. 744 s. – Zolotukhin N.I. Floristicheskie nakhodki v Respublike Altai // Byul. MOIP. Otd. biol. 2012. T. 117. Vyp. 3. S. 77–80. – Zykova E.Yu., Erst A.S. Nakhod-ki nekotorykh redkikh i adventivnykh vidov rastenii v Sibiri // Turczaninowia. 2012. № 4. T. 15. Vyp. 4. S. 34–40. – Konspekt flory Irkutskoi oblasti (sosudistye rasteniya) / Pod red. L.I. Malysheva. Irkutsk, 2008. 327 s. – Korolyuk A.Yu. Soobshchestva klassa Festuco-Brometea na territorii Zapadno-Sibirskoi ravniny // Ras-titel’nost’ Rossii. 2014. № 25. C. 45–70. – Naumenko N.I. Floristicheskie nakhodki v lesostepnom Zaural’e // Bot. zhurn. 1994. T. 79. № 12. S. 97–102. – Nelina N.V. Acalypha australis L. – novyi adventivnyi vid dlya flory Kazakhstana // Botanicheskie issledovaniya Sibiri i Kazakhstana. 2020. Vyp. 26. S. 48–49. – Polozhii A.V. Veronica – Veronika // Flora Sibiri. Novosibirsk, 1996. T. 12. C. 26–47. – Shaulo D.N., Durnikin D.A. Floristicheskie nakhodki v Yuzhnoi Sibiri // Turczaninowia. 2001. T. 4. Vyp. 4. S. 73–75. – Shaulo D.N., Zy-kova E.Yu., Drachev N.S. i dr. Floristicheskie nakhodki v Zapadnoi i Srednei Sibiri // Turczaninowia. 2010. T. 13. № 3. S. 77–91. – Sheremetova S.A. Flora basseina reki Tom’: sostav, struktura, transformatsiya, pros-transtvennaya organizatsiya: dis. … dokt. biol. nauk. T. 1. Kemerovo, 2016. 258 s. – Ebel’ A.L. Novye na-khodki adventivnykh rastenii v Tomskoi oblasti // Bot. zhurn. 2007. T. 92. № 5. S. 764–774. – Ebel’ A.L., Strel’nikova T.O., Kupriyanov A.N. i dr. Invazionnye i potentsial’no invazionnye vidy Sibiri // Byul. GBS. 2014. № 1 (200). S. 52–62. – POWO. 2021. Plants of the World Online. http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:286904-2. – Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V. et al. “Flora of Russia” on iNaturalist: a dataset // Biodiversity Data Journal. 2020. Vol. 8. e59249.