Перейти в оглавление выпуска:
2014. Т. 119. Вып. 1.
Go to the issue table of contents:
2014. Т. 119. Вып. 1.

Данные статьи

Description

DOI

Нет

Авторы:

Authors:

Коваленко А.А.

Ключевые слова:

Keywords:

Нет

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Коваленко А.А., Флористические находки на территории национального природного парка Пирятинский (Полтавская область, Украина) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2014. Т. 119. Вып. 1. С. 77-79

Флористические находки на территории национального природного парка Пирятинский (Полтавская область, Украина)

Без абстракта.

References

 • Байрак О.М. Конспект флори Лівобережного Придніпров’я. Судинні рослини. Полтава,1997. 162 с.
 • Байрак О.М. Флористичне районування Лівобережного Придніпров’я // Укр. бот. журн. 2002. Т. 59. № 4. С. 391–399.
 • Байрак О.М. Стецюк Н.О. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини. Полтава, 2005. 248 с.
 • Байрак О.М. Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавської області. Полтава, 2008. 196 с.
 • Барсуков А.Ф. Очерк флоры южной части Лохвицкого уезда Полтавской губернии // Изв. С.-Пб. лесного ин-та. Т. 1. 1898. С. 99–141.
 • Бордзіловський І.В. Родина Лілійні Liliaceae Hill. // Флора УРСР. Т. 3 К., 1950. С. 61–238.
 • Гомля М.Л., Давидов Д.А. Доповнення до «Конспекту флори Лівобережного Придніпров’я» Полтавського району Полтавської області // Наук. час. Нац. пед. унів. ім. М.П. Драгоманова. Сер. 20, Біологія. 2008. № 2. С. 3–11.
 • Давидов Д.А. Нові види для флори лісів Роменсько-Полтавського геоботанічного округу // Укр. бот. журн. 2011. Т. 68. № 2. С. 195–205.
 • Дідик Л.В. Рідкісні види рослин східної частини межиріччя Остра й Удаю // Заповідна справа в Україні. 2008. Т. 14. № 1. С. 24–27.
 • Доброчаєва Д.М. Родина Мальвові Malvaceae Juss.; Родина Онагрові Onagraceae Lindl. // Фло ра УРСР. Т. 7. Киев, 1955. С. 261–301, 410–445.
 • Ільїн М.М. Родина Лободові Chenopodiaceae Less. // Там же. T. 4. Киев, 1954. С. 260–400.
 • Коваленко О.А. Знахідки адвентивних видів рослин в околицях Національного природного парку Пирятинський // Вісн. нац. наук.-природн. музею. 2010. № 8. С. 61–67.
 • Коваленко О.А. Інвазія Grindelia squarrosa (Pursch.) Dun. (Asteraceae) в околицях НПП Пирятинський (Полтавська область) // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (5–8 квітня 2011 р., м. Львів). Львів, 2011. С. 99–100.
 • Коваленко А.А., Сенчило А.А. Семейство Orchidaceae Juss. во флоре Национального природного парка Пирятинский (Полтавская область, Украина) // Охрана и культивирование орхидей: Мат-лы IX Междунар. конф. (26–30 сент. 2011 г., Санкт-Петербург). М., 2011. С. 219–224.
 • Коваленко О.А., Сенчило О.О., Шевчик В.Л. Рідкісні види смикавцевих (Cyperaceae Juss.) у флорі Національного природного парку Пирятинський // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Мат-ли ІІ Міжнар. наук. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська обл.). Киев, 2012. С. 252–254.
 • Міндерова Є.В. Рід Жовтозілля Senecio L. // Флора УРСР. Т. 11. Киев, 1962. С. 371–411.
 • Недоруб О.Ю. Рослинність Диканського лісового масиву // Укр. бот. журн. 1995. Т. 55.№ 3. С. 207–211.
 • Панченко С.М. Флора національного природного парку Деснянсько-Старогутський та проблеми охорони фіторізноманіття Полісся. Суми, 2005. 170 с.
 • Сова Т.В., Боровик Л.П., Борозенець В.О. Нові види судинних рослин Луганського природного заповідника // Укр. бот. журн. 2000. Т. 57. № 1. С. 32–36.
 • Федорончук М.М., Дідух Я.П., Бурда Р.І. Cerastium perfoliatum L. Роговик проинзанолистий // Екофлора України. Т. 3. Киев, 2002. С. 74–75.
 • Фомін О.В. Про форми рідні Polypodium, що ростуть в Криму та на Україні // Укр. бот. журн. 1924. Т. 2. № 3. С. 63–64.
 • Цвелёв Н.Н. О роде Epilobium L. (Onagraceae) в Восточной Европе // Нов. сист. высш. раст. 2007. Т. 39. С. 241–259.
 • Шмальгаузен И.Ф. Флора Юго-Западной России. Киев, 1886. 48+783 с.

Список литературы

 • Байрак О.М. Конспект флори Лівобережного Придніпров’я. Судинні рослини. Полтава,1997. 162 с.
 • Байрак О.М. Флористичне районування Лівобережного Придніпров’я // Укр. бот. журн. 2002. Т. 59. № 4. С. 391–399.
 • Байрак О.М. Стецюк Н.О. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини. Полтава, 2005. 248 с.
 • Байрак О.М. Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавської області. Полтава, 2008. 196 с.
 • Барсуков А.Ф. Очерк флоры южной части Лохвицкого уезда Полтавской губернии // Изв. С.-Пб. лесного ин-та. Т. 1. 1898. С. 99–141.
 • Бордзіловський І.В. Родина Лілійні Liliaceae Hill. // Флора УРСР. Т. 3 К., 1950. С. 61–238.
 • Гомля М.Л., Давидов Д.А. Доповнення до «Конспекту флори Лівобережного Придніпров’я» Полтавського району Полтавської області // Наук. час. Нац. пед. унів. ім. М.П. Драгоманова. Сер. 20, Біологія. 2008. № 2. С. 3–11.
 • Давидов Д.А. Нові види для флори лісів Роменсько-Полтавського геоботанічного округу // Укр. бот. журн. 2011. Т. 68. № 2. С. 195–205.
 • Дідик Л.В. Рідкісні види рослин східної частини межиріччя Остра й Удаю // Заповідна справа в Україні. 2008. Т. 14. № 1. С. 24–27.
 • Доброчаєва Д.М. Родина Мальвові Malvaceae Juss.; Родина Онагрові Onagraceae Lindl. // Фло ра УРСР. Т. 7. Киев, 1955. С. 261–301, 410–445.
 • Ільїн М.М. Родина Лободові Chenopodiaceae Less. // Там же. T. 4. Киев, 1954. С. 260–400.
 • Коваленко О.А. Знахідки адвентивних видів рослин в околицях Національного природного парку Пирятинський // Вісн. нац. наук.-природн. музею. 2010. № 8. С. 61–67.
 • Коваленко О.А. Інвазія Grindelia squarrosa (Pursch.) Dun. (Asteraceae) в околицях НПП Пирятинський (Полтавська область) // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (5–8 квітня 2011 р., м. Львів). Львів, 2011. С. 99–100.
 • Коваленко А.А., Сенчило А.А. Семейство Orchidaceae Juss. во флоре Национального природного парка Пирятинский (Полтавская область, Украина) // Охрана и культивирование орхидей: Мат-лы IX Междунар. конф. (26–30 сент. 2011 г., Санкт-Петербург). М., 2011. С. 219–224.
 • Коваленко О.А., Сенчило О.О., Шевчик В.Л. Рідкісні види смикавцевих (Cyperaceae Juss.) у флорі Національного природного парку Пирятинський // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Мат-ли ІІ Міжнар. наук. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська обл.). Киев, 2012. С. 252–254.
 • Міндерова Є.В. Рід Жовтозілля Senecio L. // Флора УРСР. Т. 11. Киев, 1962. С. 371–411.
 • Недоруб О.Ю. Рослинність Диканського лісового масиву // Укр. бот. журн. 1995. Т. 55.№ 3. С. 207–211.
 • Панченко С.М. Флора національного природного парку Деснянсько-Старогутський та проблеми охорони фіторізноманіття Полісся. Суми, 2005. 170 с.
 • Сова Т.В., Боровик Л.П., Борозенець В.О. Нові види судинних рослин Луганського природного заповідника // Укр. бот. журн. 2000. Т. 57. № 1. С. 32–36.
 • Федорончук М.М., Дідух Я.П., Бурда Р.І. Cerastium perfoliatum L. Роговик проинзанолистий // Екофлора України. Т. 3. Киев, 2002. С. 74–75.
 • Фомін О.В. Про форми рідні Polypodium, що ростуть в Криму та на Україні // Укр. бот. журн. 1924. Т. 2. № 3. С. 63–64.
 • Цвелёв Н.Н. О роде Epilobium L. (Onagraceae) в Восточной Европе // Нов. сист. высш. раст. 2007. Т. 39. С. 241–259.
 • Шмальгаузен И.Ф. Флора Юго-Западной России. Киев, 1886. 48+783 с.