Перейти в оглавление выпуска:
2015. Т. 120. Вып. 1.
Go to the issue table of contents:
2015. Т. 120. Вып. 1.

Данные статьи

Description

DOI

Нет

Авторы:

Authors:

Широкова Н.Г.

Ключевые слова:

Keywords:

Spiraea salicifolia, Spiraeoideae, пыльца, половой полиморфизм

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Широкова Н.Г., Исследование мужской генеративной сферы у Spiraea salicifolia L. (Spiraeoideae; Rosaceae) в связи с возможными проявлениями полового полиморфизма // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2015. Т. 120. Вып. 1. С. 80-86

Исследование мужской генеративной сферы у Spiraea salicifolia L. (Spiraeoideae; Rosaceae) в связи с возможными проявлениями полового полиморфизма

В цветках Spiraea salicifolia L. обнаружены многочисленные нарушения в мужской генеративной сфере, соответствующие последовательным степеням редукции андроцея: увеличению количества дефектных пыльцевых зерен (неполная дегенерация большинства пыльцевых зерен в пыльнике; полная дегенерация значительной части пыльцевых зерен в пыльнике) и образованию стерильных пыльников. Показано, что та или иная степень редукции андроцея присутствует у большинства исследованных цветков S. salicifolia. Известно, что данный тип редукции андроцея характерен для гинодиэции. Однако у S. salicifolia цветки как без явной редукции андроцея, так и с разной степенью редукции расположены на одном растении, что типично для гиномоноэции – варианта полового полиморфизма, тесно связанного с гинодиэцией.

References

 • Araratyan A.G. Metod opredeleniya kolichestva pyl’tsy // Izv. AN ArmSSR. Biol. i s.-kh. nauki. 1956. T. 9. № 1. S. 91 – 96.
 • Barykina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G., Dzhalilova Kh.Kh., Il’ina G. M., Chubatova N. V. // Osnovy mikrotekhnicheskikh issledovanii v botanike. Spravochnoe rukovodstvo. M., 2006. 125 s.
 • Dem’yanova E.I. Ginodietsiya // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb, 2000. T. 3. S. 78–82.
 • Dem’yanova E.I. Polovoi polimorfizm tsvetkovykh rastenii. Dis. … dokt. biol. nauk. Perm’, 1990. 347 s.
 • Kordyum E.L., Glushchenko G.I. // Tsitoembriologicheskie aspekty problemy pola pokrytosemennykh. Kiev, 1976. 200 s.
 • Kupriyanov P.G., Zholobova V.G. Utochnenie ponyatii normal’naya i defektnaya pyl’tsa v antmorfologicheskom metode // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 47–52.
 • Levitskaya I. V., Samoshkin E. N. Zhiznesposobnost’ pyl’tsy spirei ivolistnoi i spirei yaponskoi iz razlichnykh ekologicheskikh uslovii // IVUZ. Lesnoi zhurnal. 2009. № 2. S. 131–133.
 • Melikyan A.P. Polovoi polimorfizm // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb., 2000. T. 3. S. 73–75.
 • Nemova E.M., Shirokova N.G. Osobennosti opyleniya i zavyazyvaniya plodov u Spiraea media Schmidt i S.× arguta Zabel v GBS RAN // Drevesnye rasteniya: fundamental’nye i prikladnye issledovaniya. M., 2011. Vyp. 1. S. 82–89.
 • Popovich G.B. Embriologichni osoblivosti nasinnoï reproduktsiï deyakikh vidiv Spiraeoideae, Rosoideae (Rosaceae) iz flori Ukraïns’kikh Karpat. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Kiïv, 2010. 20 s.
 • Poyarkova A.I. Aruncus Adans. // Flora SSSR. M.;L., 1939. T. 9. S. 309–312.
 • Rybin V.A. Tsitologicheskii metod v selektsii plodovykh. M., 1967. 216 s.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Programma i metodika vyyavleniya apomiktichnykh form vo flore SSSR // Bot. zhurnal. 1971. T. 56. № 3. S. 369–377.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Issledovanie ginodietsii i vozmozhnosti apomiksisa u nekotorykh vidov semeistva gubotsvetnykh // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 3–16.
 • Shipchinskii N.V. Sibiraea Maxim // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 268–269.
 • Shirokova N.G. Osobennosti reproduktivnoi biologii nekotorykh gibridov roda Spiraea (Rosaceae) v usloviyakh GBS RAN // Karpologiya i reproduktivnaya biologiya rastenii. Mat-ly Vseros. nauch. konf. M., 2011. S. 254–257.
 • Shul’gina V.V. Tavolga – Spiraea L. // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 269–332.
 • Jampolsky C., Jampolsky H. Distribution of sex forms in the phanerogamic plants // Bibliotheca genetica. Leipzig, 1922. Bd 3. P. 1–64.
 • Stewart D.A., Barlow B.A. Infraspecific polyploidy and gynodioecism in Psilotus obovatus (Amaranthaceae) // Australian. J. Bot. 1976. Vol. 24. N 2. P. 237–248.
 • Stout A.B. Intersexes in Plantago lanceolata // Bot. Gaz. 1919. Vol. 68. N 2. P. 109–133.

Список литературы

 • Araratyan A.G. Metod opredeleniya kolichestva pyl’tsy // Izv. AN ArmSSR. Biol. i s.-kh. nauki. 1956. T. 9. № 1. S. 91 – 96.
 • Barykina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G., Dzhalilova Kh.Kh., Il’ina G. M., Chubatova N. V. // Osnovy mikrotekhnicheskikh issledovanii v botanike. Spravochnoe rukovodstvo. M., 2006. 125 s.
 • Dem’yanova E.I. Ginodietsiya // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb, 2000. T. 3. S. 78–82.
 • Dem’yanova E.I. Polovoi polimorfizm tsvetkovykh rastenii. Dis. … dokt. biol. nauk. Perm’, 1990. 347 s.
 • Kordyum E.L., Glushchenko G.I. // Tsitoembriologicheskie aspekty problemy pola pokrytosemennykh. Kiev, 1976. 200 s.
 • Kupriyanov P.G., Zholobova V.G. Utochnenie ponyatii normal’naya i defektnaya pyl’tsa v antmorfologicheskom metode // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 47–52.
 • Levitskaya I. V., Samoshkin E. N. Zhiznesposobnost’ pyl’tsy spirei ivolistnoi i spirei yaponskoi iz razlichnykh ekologicheskikh uslovii // IVUZ. Lesnoi zhurnal. 2009. № 2. S. 131–133.
 • Melikyan A.P. Polovoi polimorfizm // Embriologiya tsvetkovykh rastenii. Terminologiya i kontseptsii. SPb., 2000. T. 3. S. 73–75.
 • Nemova E.M., Shirokova N.G. Osobennosti opyleniya i zavyazyvaniya plodov u Spiraea media Schmidt i S.× arguta Zabel v GBS RAN // Drevesnye rasteniya: fundamental’nye i prikladnye issledovaniya. M., 2011. Vyp. 1. S. 82–89.
 • Popovich G.B. Embriologichni osoblivosti nasinnoï reproduktsiï deyakikh vidiv Spiraeoideae, Rosoideae (Rosaceae) iz flori Ukraïns’kikh Karpat. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Kiïv, 2010. 20 s.
 • Poyarkova A.I. Aruncus Adans. // Flora SSSR. M.;L., 1939. T. 9. S. 309–312.
 • Rybin V.A. Tsitologicheskii metod v selektsii plodovykh. M., 1967. 216 s.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Programma i metodika vyyavleniya apomiktichnykh form vo flore SSSR // Bot. zhurnal. 1971. T. 56. № 3. S. 369–377.
 • Khokhlov S.S., Zaitseva M.I. Issledovanie ginodietsii i vozmozhnosti apomiksisa u nekotorykh vidov semeistva gubotsvetnykh // Apomiksis i tsitoembriologiya rastenii. Saratov, 1975. Vyp. 3. S. 3–16.
 • Shipchinskii N.V. Sibiraea Maxim // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 268–269.
 • Shirokova N.G. Osobennosti reproduktivnoi biologii nekotorykh gibridov roda Spiraea (Rosaceae) v usloviyakh GBS RAN // Karpologiya i reproduktivnaya biologiya rastenii. Mat-ly Vseros. nauch. konf. M., 2011. S. 254–257.
 • Shul’gina V.V. Tavolga – Spiraea L. // Derev’ya i kustarniki SSSR. M.;L., 1954. T. 3. S. 269–332.
 • Jampolsky C., Jampolsky H. Distribution of sex forms in the phanerogamic plants // Bibliotheca genetica. Leipzig, 1922. Bd 3. P. 1–64.
 • Stewart D.A., Barlow B.A. Infraspecific polyploidy and gynodioecism in Psilotus obovatus (Amaranthaceae) // Australian. J. Bot. 1976. Vol. 24. N 2. P. 237–248.
 • Stout A.B. Intersexes in Plantago lanceolata // Bot. Gaz. 1919. Vol. 68. N 2. P. 109–133.