Перейти в оглавление выпуска:
2015. Т. 120. Вып. 3.
Go to the issue table of contents:
2015. Т. 120. Вып. 3.

Данные статьи

Description

DOI

Нет

Авторы:

Authors:

Телеснина В.М., Климович Е.Ю.

Ключевые слова:

Keywords:

постагрогенная сукцессия, демутация, залежи, южная тайга

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Телеснина В.М., Климович Е.Ю., Особенности постагрогенной динамики растительности в южной тайге (на примере Костромской области) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2015. Т. 120. Вып. 3. С. 47-59

Особенности постагрогенной динамики растительности в южной тайге (на примере Костромской области)

Изучено изменение растительности в ходе демутации в подзоне южной тайги (Костромская обл.) на примере двух хронорядов – зарастающего сенокоса и зарастающей пашни. Хроноряды отличаются историей освоения и особенностями почв – первый образован на суглинистой дерново-подзолистой почве, второй – на песчаной подзолистой. В ходе естественного лесовосстановления по пашне и сенокосу флористическое богатство постагрогенных фитоценозов достигает максимума через 12–13 лет после прекращения использования. Более отчетливая смена сорно-рудеральных, луговые нитрофильных и луговых мезофильных свит мелколиственно-опушечными и бореальными наблюдается для зарастающей пашни. В ходе лесовосстановления по пашне на подзолистой почве наблюдается выраженная олиготрофизация растительности. Это особенно заметно на стадии полного смыкания древостоя, что отражается снижением средневзвешенных баллов трофности (по Раменскому) от 12–14 до 3,5–5,0. При лесовосстановлении по сенокосу тенденция к олиготрофизации наблюдается только на поздних стадиях (еловый лес). Результаты оценки условий местообитаний по шкале Цыганова в целом совпадают с результатами исследования химиических свойств почв – при демутации увеличивается кислотность почвы, уменьшается обеспеченность азотом и элементами питания. Особенно четкая взаимосвязь выявлена для балла отношения к кислотности и рН почвы, а также для балла по шкале трофности и содержания подвижного фосфора. Для ряда, соответствующего зарастающему сенокосу, подобных закономерностей не выявлено. Надземная фитомасса травяного (травяно-кустарничкового) яруса уменьшается в ходе лесовосстановления как по пашне, так и по сенокосу по причине смены злаков и рудерального высокотравья кустарничками и бореальными видами, существенное снижение биомассы происходит уже через 10–13 лет.

References

 • Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv M., 1970. 487 s.
 • BolysovS.I.,Fuzeina Yu.N. Fiziko-geograficheskieusloviya Kostromskogo Zavolzh’ya. Geologo-geomorfologicheskoe ustroistvo // Sb. Kostromskoe Zavolzh’e: priroda i chelovek. M., 2001. S. 36–60.
 • Vladychenskii A.S., Telesnina V.M. Sravnitel’naya kharakteristika postagrogennykh pochv yuzhnoi taigi v raznykh litologicheskikh usloviyakh// Vestn. Mosk. un-ta. Ser 17. Pochvovedenie. 2007. № 4. S. 1–8.
 • Gul’be A.Ya. Protsess formirovaniya molodnyakov drevesnykh porod na zalezhi v yuzhnoi taige. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. M., 2009. 22 s.
 • Zhitin Yu.I., Parakhnevich T.M. Vliyanie razlichnykh rezhimov khozyaistvennogo ispol’zovaniya na sostav pochvennogo i rastitel’nogo pokrova v khode suktsessii // Agroekologicheskie problemy sovremennosti. Mat- ly mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Kursk, 2001. S. 12–18. Zaugol’nova L.B., Khanina L.G., Komarov A.S., Smirnova O.V., Popadyuk R.V., Ostrovskii M.A., Zubkova E.V., Glukhova E.M., Palenova M.M., Gubanov V.S., Grabarnik P.Ya. Informatsionno-analiticheskaya sistema dlya otsenki suktsessionnogo sostoyaniya lesnykh soobshchestv. Pushchino, 1995. 51 s.
 • Ipatov V.S., Kirikova A.A. Fitotsenologiya. SPb., 1997. 315 s.
 • Klassifikatsiya i diagnostika pochv Rossii. Smolensk, 2004. 341 s.
 • Kozlov A.Yu. Izmenenie soderzhaniya i form soedinenii kaliya pri postagrogennoi transformatsii dernovo- podzolistykh pochv // Izv. Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2007. № 6. S. 36–38.
 • Koptsik G.N., Bagdasarova T.V., Gorlenko O.V. Vzaimosvyazi vidovogo raznoobraziya rastenii i svoistv pochv v ekosistemakh yuzhnoi taigi // Byul. MOIP. Otd. biol. 2001. T. 106. Vyp. 2. S. 31–38.
 • Kurmanskaya A.V. Izmenenie fitomassy rastitel’nykh soobshchestv pri pastbishchnom i senokosnom ispol’zovanii // Voprosy sel’skogo khozyaistva. Mezhdunar. sb. nauch. tr. Kaliningrad, 2004. S. 271–275.
 • Litvinovich A.V. Izmenenie kislotno-osnovnykh svoistv okul’turennoi dernovo-podzolistoi peschanoi pochvy v zavisimosti ot sroka nakhozhdeniya v zalezhi // Pochvovedenie. 2005. № 10. S. 1232–1239
 • Lyuri D.I., Goryachkin S.V., Karavaeva N.A., Denisenko E.A., Nefedova T.G. Dinamika sel’skokhozyaistvennykh zemel’ Rossii v KhKh veke i postagrogennoe vosstanovlenie rastitel’nosti i pochv. M., 2010. 416 s.
 • Moskalenko S.V., Bobrovskii M.I. Rasselenie lesnykh vidov rastenii iz starovozrastnykh dubrav na broshennye pashni v zapovednike «Kaluzhskie zaseki» // Izv. Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. 2012. T. 14. № 1 (5). S. 1332–1335.
 • Morozov A . M., Nikol aeva I. O. Osob enno sti lesoobrazovatel’nogo protsessa na pashne i senokose // Vestn. Altaiskogo gos. agrarnogo universiteta. 2013. № 5 (103). S. 82–86.
 • Nitsenko A.A. Ob izuchenii ekologicheskoi struktury rastitel’nogo pokrova // Bot. zhurn. 1969. T. 54. № 7. S. 1002–1013.
 • Ogureeva G.N. Botaniko-geograficheskoe raionirovanie SSSR. M., 1991. 76 s.
 • Ramenskii L.G., Tsatsenkin I.A., Chizhikov O.N., Antipin N.A. Ekologicheskaya otsenka kormovykh ugodii po rastitel’nomu pokrovu. M., 1956. 470 s.
 • Rybakova A.N., Sorokina O.A. Otsenka pokazatelei plodorodiya postagrogennykh serykh pochv zalezhei pri razlichnom ispol’zovanii // Plodorodie. 2013. № 3. S. 31–33.
 • Semina M.E. Indikatsionnaya rol’ mikrotsenoticheskoi struktury pri izuchenii demutatsii taezhnykh lesov // Biogeografiya / Rus. geogr. o-vo. Mosk. tsentr. Moskva, 2007; Vyp. 14. S. 40–47.
 • Sushkov S.F. Dinamika pochvenno-rastitel’nogo pokrova na zalezhnykh zemlyakh (na primere yugo-zapadnykh raionov Leningradskoi oblasti). Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. L., 1974.
 • Telesnina V.M., Vaganov I.E., Klimovich E.Yu., Chalaya T.A. Nekotorye osobennosti biologicheskogo krugovorota v postagrogennykh ekosistemakh yuzhnoi taigi i ikh vliyanie na khimicheskie svoistva i biologicheskuyu aktivnost’ pochv // Vestn. Mosk. un-ta. ser. 17. 2013. № 2. S. 43–51.
 • Tikhonov A.S., Nabatov N.M. Lesovedenie M., 1995. 317 s.
 • Tishkov A.A. Geograficheskie zakonomernosti prirodnykh i antropogennykh suktsessii. Dis. … dokt. geogr. nauk. M., 1994. 81 s.
 • TokavchukV.V. Otsenkasvoistvserykhpochvprivosstanovlenii lesa na zalezhnykh zemlyakh lesostepnoi zony. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Krasnoyarsk, 2011. 18 s.
 • Tsyganov D.N. Fitoindikatsiya ekologicheskikh rezhimov v podzone khvoino-shirokolistvennykh lesov. M., 1983. 196 s.
 • Cherepanov S. K. So sudistye rasteniya Ro ssii i sopredel’nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR). SPb., 1995. 990 s.
 • Shakhin D.A., Telesnina V.M., Kuvaev V.B., Rodenkov A.N. Dinamika pochvenno-rastitel’nogo pokrova taezhnykh raschistok pri sel’skokhozyaistvennom ispol’zovanii i zabrose (s. Mirnoe) // Izuchenie, sokhranenie i vosstanovlenie bioraznoobraziya ekosistem na Eniseiskom ekologicheskom transekte. M., 2001. S. 121–136.
 • Questad E.R., Bryan L. Coexistance through spatio- temporal heterogeneity and species sorting ingrassland plant communities // Ecology Lett. 2008. Vol. 11. N 7. Р. 717–726.
  Weigelt A., Schumacher J., Roscher C., Schmi B. Does biodiversity increase spatial stability in plant com- munity biomass // Ecology Lett. 2008. Vol. 11. N 4. Р. 338–347.
  Yamamoto Y. Succession and various vegetation of grassland // Grassland Sc. 2001. Vol. 47. N 4. P. 424–429.

Список литературы

 • Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv M., 1970. 487 s.
 • BolysovS.I.,Fuzeina Yu.N. Fiziko-geograficheskieusloviya Kostromskogo Zavolzh’ya. Geologo-geomorfologicheskoe ustroistvo // Sb. Kostromskoe Zavolzh’e: priroda i chelovek. M., 2001. S. 36–60.
 • Vladychenskii A.S., Telesnina V.M. Sravnitel’naya kharakteristika postagrogennykh pochv yuzhnoi taigi v raznykh litologicheskikh usloviyakh// Vestn. Mosk. un-ta. Ser 17. Pochvovedenie. 2007. № 4. S. 1–8.
 • Gul’be A.Ya. Protsess formirovaniya molodnyakov drevesnykh porod na zalezhi v yuzhnoi taige. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. M., 2009. 22 s.
 • Zhitin Yu.I., Parakhnevich T.M. Vliyanie razlichnykh rezhimov khozyaistvennogo ispol’zovaniya na sostav pochvennogo i rastitel’nogo pokrova v khode suktsessii // Agroekologicheskie problemy sovremennosti. Mat- ly mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Kursk, 2001. S. 12–18. Zaugol’nova L.B., Khanina L.G., Komarov A.S., Smirnova O.V., Popadyuk R.V., Ostrovskii M.A., Zubkova E.V., Glukhova E.M., Palenova M.M., Gubanov V.S., Grabarnik P.Ya. Informatsionno-analiticheskaya sistema dlya otsenki suktsessionnogo sostoyaniya lesnykh soobshchestv. Pushchino, 1995. 51 s.
 • Ipatov V.S., Kirikova A.A. Fitotsenologiya. SPb., 1997. 315 s.
 • Klassifikatsiya i diagnostika pochv Rossii. Smolensk, 2004. 341 s.
 • Kozlov A.Yu. Izmenenie soderzhaniya i form soedinenii kaliya pri postagrogennoi transformatsii dernovo- podzolistykh pochv // Izv. Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2007. № 6. S. 36–38.
 • Koptsik G.N., Bagdasarova T.V., Gorlenko O.V. Vzaimosvyazi vidovogo raznoobraziya rastenii i svoistv pochv v ekosistemakh yuzhnoi taigi // Byul. MOIP. Otd. biol. 2001. T. 106. Vyp. 2. S. 31–38.
 • Kurmanskaya A.V. Izmenenie fitomassy rastitel’nykh soobshchestv pri pastbishchnom i senokosnom ispol’zovanii // Voprosy sel’skogo khozyaistva. Mezhdunar. sb. nauch. tr. Kaliningrad, 2004. S. 271–275.
 • Litvinovich A.V. Izmenenie kislotno-osnovnykh svoistv okul’turennoi dernovo-podzolistoi peschanoi pochvy v zavisimosti ot sroka nakhozhdeniya v zalezhi // Pochvovedenie. 2005. № 10. S. 1232–1239
 • Lyuri D.I., Goryachkin S.V., Karavaeva N.A., Denisenko E.A., Nefedova T.G. Dinamika sel’skokhozyaistvennykh zemel’ Rossii v KhKh veke i postagrogennoe vosstanovlenie rastitel’nosti i pochv. M., 2010. 416 s.
 • Moskalenko S.V., Bobrovskii M.I. Rasselenie lesnykh vidov rastenii iz starovozrastnykh dubrav na broshennye pashni v zapovednike «Kaluzhskie zaseki» // Izv. Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. 2012. T. 14. № 1 (5). S. 1332–1335.
 • Morozov A . M., Nikol aeva I. O. Osob enno sti lesoobrazovatel’nogo protsessa na pashne i senokose // Vestn. Altaiskogo gos. agrarnogo universiteta. 2013. № 5 (103). S. 82–86.
 • Nitsenko A.A. Ob izuchenii ekologicheskoi struktury rastitel’nogo pokrova // Bot. zhurn. 1969. T. 54. № 7. S. 1002–1013.
 • Ogureeva G.N. Botaniko-geograficheskoe raionirovanie SSSR. M., 1991. 76 s.
 • Ramenskii L.G., Tsatsenkin I.A., Chizhikov O.N., Antipin N.A. Ekologicheskaya otsenka kormovykh ugodii po rastitel’nomu pokrovu. M., 1956. 470 s.
 • Rybakova A.N., Sorokina O.A. Otsenka pokazatelei plodorodiya postagrogennykh serykh pochv zalezhei pri razlichnom ispol’zovanii // Plodorodie. 2013. № 3. S. 31–33.
 • Semina M.E. Indikatsionnaya rol’ mikrotsenoticheskoi struktury pri izuchenii demutatsii taezhnykh lesov // Biogeografiya / Rus. geogr. o-vo. Mosk. tsentr. Moskva, 2007; Vyp. 14. S. 40–47.
 • Sushkov S.F. Dinamika pochvenno-rastitel’nogo pokrova na zalezhnykh zemlyakh (na primere yugo-zapadnykh raionov Leningradskoi oblasti). Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. L., 1974.
 • Telesnina V.M., Vaganov I.E., Klimovich E.Yu., Chalaya T.A. Nekotorye osobennosti biologicheskogo krugovorota v postagrogennykh ekosistemakh yuzhnoi taigi i ikh vliyanie na khimicheskie svoistva i biologicheskuyu aktivnost’ pochv // Vestn. Mosk. un-ta. ser. 17. 2013. № 2. S. 43–51.
 • Tikhonov A.S., Nabatov N.M. Lesovedenie M., 1995. 317 s.
 • Tishkov A.A. Geograficheskie zakonomernosti prirodnykh i antropogennykh suktsessii. Dis. … dokt. geogr. nauk. M., 1994. 81 s.
 • TokavchukV.V. Otsenkasvoistvserykhpochvprivosstanovlenii lesa na zalezhnykh zemlyakh lesostepnoi zony. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Krasnoyarsk, 2011. 18 s.
 • Tsyganov D.N. Fitoindikatsiya ekologicheskikh rezhimov v podzone khvoino-shirokolistvennykh lesov. M., 1983. 196 s.
 • Cherepanov S. K. So sudistye rasteniya Ro ssii i sopredel’nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR). SPb., 1995. 990 s.
 • Shakhin D.A., Telesnina V.M., Kuvaev V.B., Rodenkov A.N. Dinamika pochvenno-rastitel’nogo pokrova taezhnykh raschistok pri sel’skokhozyaistvennom ispol’zovanii i zabrose (s. Mirnoe) // Izuchenie, sokhranenie i vosstanovlenie bioraznoobraziya ekosistem na Eniseiskom ekologicheskom transekte. M., 2001. S. 121–136.
 • Questad E.R., Bryan L. Coexistance through spatio- temporal heterogeneity and species sorting ingrassland plant communities // Ecology Lett. 2008. Vol. 11. N 7. Р. 717–726.
  Weigelt A., Schumacher J., Roscher C., Schmi B. Does biodiversity increase spatial stability in plant com- munity biomass // Ecology Lett. 2008. Vol. 11. N 4. Р. 338–347.
  Yamamoto Y. Succession and various vegetation of grassland // Grassland Sc. 2001. Vol. 47. N 4. P. 424–429.