Перейти в оглавление выпуска:
2015. T. 120. Vyp. 3.
Go to the issue table of contents:
2015. T. 120. Vyp. 3.

Данные статьи

Description

DOI

No

Авторы:

Authors:

Poluyanov A.V., Sklyar E.A.

Ключевые слова:

Keywords:

No

Скачать pdf статьи:

Download the article:

Ссылка для цитирования:

For citation:

Poluyanov A.V., Sklyar E.A., Additions and Corrections to the Flora of Kursk Province Based on Records of 2014 // Byul. MOIP. Otd. biol. 2015. T. 120. Vyp. 3. S. 63-64

Additions and Corrections to the Flora of Kursk Province Based on Records of 2014

No abstract.

References

 • Barabash G.I., Kamaeva G.M. Novye adventivnye rasteniya vo flore Voronezha // Problemy izucheniya adventivnoi flory SSSR: Mat-ly soveshch., 1–3 fevralya 1989 g. M., 1989. S. 46–47.
 • Grigor’evskaya A.Ya., Starodubtseva E.A., Khlyzova N.Yu., Agafonov V.A. Adventivnaya flora Voronezhskoi oblasti: istoricheskii, biogeograficheskii, ekologicheskii aspekty. Voronezh, 2004. 320 s.
 • Maevskii P.F. Flora srednei polosy evropeiskoi chasti Rossii. 10-e izd. M., 2006. 600 s.
 • Maiorov S.R., Bochkin V.D., Nasimovich Yu.A., Shcherbakov A.V. Adventivnaya flora Moskvy i Moskovskoi oblasti. M., 2012. 412 s.
 • Maiorov S.R., Vinogradova Yu.K., Bochkin V.D. Illyustrirovannyi katalog rastenii, dichayushchikh v botanicheskikh sadakh Moskvy. M., 2013. 160 s.
 • Poluyanov A.V. Flora Kurskoi oblasti. Kursk, 2005. 264 s.
 • Poluyanov A.V., Degtyarev N.I. Novye dopolneniya k flore Kurskoi oblasti // Byul. MOIP. Otd. biol. 2013. T. 118. Vyp. 6. S. 65–66.
 • Popov T.I. Lekarstvennye i dushistye rasteniya TsChO. Voronezh, 1933. 107 s.
 • Reshetnikova N.M., Maiorov S.R., Skvortsov A.K., Krylov A.V., Voronkina N.V., Popchenko M.I., Shmytov A.A. Kaluzhskaya flora: annotirovannyi spisok sosudistykh rastenii Kaluzhskoi oblasti. M., 2010. 548 s.
 • Tikhomirov V.N., Maiorov S.R., Sokolov D.D. O rode Symphytum L. (Boraginaceae) v Srednei Rossii // Nov. sist. vyssh. rast. T. 31. SPb., 1998. S. 231–248.
 • Tsvelev N.N. Rod Anemonidium (Spach) Holub Vetrovnik // Konspekt flory Vostochnoi Evropy. T. 1 / Pod red. N.N. Tsveleva. M., SPb., 2012. S. 112.

Список литературы

 • Barabash G.I., Kamaeva G.M. Novye adventivnye rasteniya vo flore Voronezha // Problemy izucheniya adventivnoi flory SSSR: Mat-ly soveshch., 1–3 fevralya 1989 g. M., 1989. S. 46–47.
 • Grigor’evskaya A.Ya., Starodubtseva E.A., Khlyzova N.Yu., Agafonov V.A. Adventivnaya flora Voronezhskoi oblasti: istoricheskii, biogeograficheskii, ekologicheskii aspekty. Voronezh, 2004. 320 s.
 • Maevskii P.F. Flora srednei polosy evropeiskoi chasti Rossii. 10-e izd. M., 2006. 600 s.
 • Maiorov S.R., Bochkin V.D., Nasimovich Yu.A., Shcherbakov A.V. Adventivnaya flora Moskvy i Moskovskoi oblasti. M., 2012. 412 s.
 • Maiorov S.R., Vinogradova Yu.K., Bochkin V.D. Illyustrirovannyi katalog rastenii, dichayushchikh v botanicheskikh sadakh Moskvy. M., 2013. 160 s.
 • Poluyanov A.V. Flora Kurskoi oblasti. Kursk, 2005. 264 s.
 • Poluyanov A.V., Degtyarev N.I. Novye dopolneniya k flore Kurskoi oblasti // Byul. MOIP. Otd. biol. 2013. T. 118. Vyp. 6. S. 65–66.
 • Popov T.I. Lekarstvennye i dushistye rasteniya TsChO. Voronezh, 1933. 107 s.
 • Reshetnikova N.M., Maiorov S.R., Skvortsov A.K., Krylov A.V., Voronkina N.V., Popchenko M.I., Shmytov A.A. Kaluzhskaya flora: annotirovannyi spisok sosudistykh rastenii Kaluzhskoi oblasti. M., 2010. 548 s.
 • Tikhomirov V.N., Maiorov S.R., Sokolov D.D. O rode Symphytum L. (Boraginaceae) v Srednei Rossii // Nov. sist. vyssh. rast. T. 31. SPb., 1998. S. 231–248.
 • Tsvelev N.N. Rod Anemonidium (Spach) Holub Vetrovnik // Konspekt flory Vostochnoi Evropy. T. 1 / Pod red. N.N. Tsveleva. M., SPb., 2012. S. 112.