2013. T. 118. Vyp. 3.

Novikova L.A., Vasyukov V.M., Gorbushina T.V., Ivanov A.I., Leonova N.A., Polikanin D.V., Shibayev S.V., Polumordvinov O.A.

New Floristic Records from Penza Province

Papchenkov V.G., Laktionov A.P., Kapitonova O.A., Vostrikova N.O., Sytin A.K., Ryazanova L.V.

New and Rare Taxa in the Flora of the Volga River Basin

Efremov A.N., Plikina N.V., Samoylova G.V., Sviridenko B.F., Evzhenko K.S., Pereladova Yu.A.

Floristic Records in Omsk Province and Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

Скачать целиком 2013. T. 118. Vyp. 3. в pdf:
Download the full issue in pdf:
2013. T. 118. Vyp. 3.
Обложка 2013. T. 118. Vyp. 3. журнала Бюллетень МОИП. Отдел биологический