2019. T. 124. Vyp. 3.

Tikhonova E.V., Sementsova M.V., Narykova A.N., Braslavskaya T.Yu.

On The Record of Epipogium aphyllum SW. (Orchidaceae) in Smolensk Province

Mayorov S.R., Alexeyev Yu.Ye., Bochkin V.D. , Nasimovich Yu.A., Teplov K.Yu., Shcherbakov A.V.

New Data on the Moscow Region Flora

Mayorov S.R., Bochkin V.D. , Nasimovich Yu.A.

New Ergasiofi gophytes of the Moscow Flora

Kazakova M.V., Pastushenko A.D., Biryukova E.V., Vodorezov A.V., Volosnova L.F., Lyubeznova N.V., Shubina Yu.E.

Floristic Records in the Oka River Catchment

Plikina N.V., Efremov A.N., Teploukhov V.Yu.

Floristic Records in Omsk Province

Скачать целиком 2019. T. 124. Vyp. 3. в pdf:
Download the full issue in pdf:
2019. T. 124. Vyp. 3.
Обложка 2019. T. 124. Vyp. 3. журнала Бюллетень МОИП. Отдел биологический