2020. T. 125. Vyp. 6.

Vasjukov V.M., Grigorjevskaja A.Ya., Senator S.A., Gorbunov A.S., Vladimirov D.R.

Floristic Anomalies on the South of the Voronezh Region

Tokhtar V.K., Vinogradova Yu.K., Kurskoy, A.Yu. Zelenkova V.N., Tretyakov M.Yu.

New Data to the Flora of Nizhny Novgorod and Kirov Provinces (upon Materials of 2020)

Vasjukov V.M., Saksonov S.V. , Gorbushina T.V., Novikova L.A., Ivanova A.V., Lysenko T.M., Shcherbakov M.G.

Floral Records of Penza Region in 2020

Vlasova N.V., Doronkin V.M., Ochgerel N., Enkhtuya L., Troshkina V.I., Pinzhenina E.A., Cheryomushkina V.A.

Floristic Records in Eastern Mongolia

Onipchenko V.G., Balandin S.A., Ulanova N.G., Ignatov M.S., Fedosov V.E., Seregin A.P., Cherednichenko O.V., Dudov S.V., Kozhin M.N., Shkhagapsoev S.S., Bibikova M.V., Pavlova I.V.

Memory of Vadim Nikolaevich Pavlov (1929–2020)

Скачать целиком 2020. T. 125. Vyp. 6. в pdf:
Download the full issue in pdf:
2020. T. 125. Vyp. 6.
Обложка 2020. T. 125. Vyp. 6. журнала Бюллетень МОИП. Отдел биологический