2019. T. 124. Vyp. 6.

Vlasova N.V., Doronkin V.M., Ovchinnikova S.V., Shekhovtsova I.N., Ochgerel N., Enkhtuya L., Munkh-Erdene T.

Floristic Records in Mongolia

Balandin S.A., N.G. Ulanova, Onipchenko V.G.

To the 90th Anniversary of Vadim Nikolaevich Pavlov

Скачать целиком 2019. T. 124. Vyp. 6. в pdf:
Download the full issue in pdf:
2019. T. 124. Vyp. 6.
Обложка 2019. T. 124. Vyp. 6. журнала Бюллетень МОИП. Отдел биологический