2016. T. 121. Vyp. 3.

Rumiantsev V.Yu., Kolesnikov V.V., Badmaev B.B., Adiya Ya., Brandler O.V.

State and use of Mongolian Marmot Resourses Based on a Survey of Local Population

Shishkonakova E.A., Avetov N.А., Berezina N.А., Tolpysheva Т.Yu., Shvedchikova N.К.

Manifestation of regressive processes in mires of south part of Numto Nature Park (Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra)

Lider E.N., Kazantseva E.S., Elumeeva T.G., Onipchenko V.G.

Functional Plant Traits in Alpine Fens of the Teberda Reserve

Silaeva T.B., Ageeva A.M., Ivashina A.A., Khapugin A.A., Tokarev D.V., Vargot E.V.

Floristic Records in the North-West of the Volga Upland

Efremov A.N., Plikina N.V., Sviridenko B.F., Sviridenko T.V., Samoylova G.V., Kholodov O.N.

Floristic Records in Omsk Province

Скачать целиком 2016. T. 121. Vyp. 3. в pdf:
Download the full issue in pdf:
2016. T. 121. Vyp. 3.
Обложка 2016. T. 121. Vyp. 3. журнала Бюллетень МОИП. Отдел биологический