2021. T. 126. Vyp. 6.

Ulanova N.G., Onipchenko V.G., Khomutovskiy M.I., Sokoloff D.D.

Russia’s biological flora: past, present and future

Karaseva V.S., Selezneva Yu.M., Kazakova M.V., Severova E.E. P

Phenological Analysis of Grass Pollination in Ryazan’

Notov A.A., Notov V.A., Zueva L.V.

New Additions to the Flora of Tver Province

Akatova Т.V., Eskina T.G., Sazonets N.M.

New Alien Plant Species in the Republic of Adygeya

Tokhtar V.K., Vinogradova Yu.K., Kurskoy A.Yu., Zelenkova V.N., Tretyakov M.Yu., Kotenko O.V.

Floristic Records on the Trans-Siberian Railway

Efremov А.N., Plikina N.V., Bochkov D.A., Gizatulin R.R., Mikhaltsov A.I., Sviridenko B.F., Teploukhov V.Yu., Kholodov O.N.

Supplement to Floristic Records of Rare Species in Omsk Province (2015–2020)

Скачать целиком 2021. T. 126. Vyp. 6. в pdf:
Download the full issue in pdf:
2021. T. 126. Vyp. 6.
Обложка 2021. T. 126. Vyp. 6. журнала Бюллетень МОИП. Отдел биологический